Corona: Sådan er du stillet som arbejdsgiver

Regeringen er også kommet dig som arbejdsgiver til gode med en række tiltag. Få et overblik over dine muligheder vedrørende blandt andet lønkompensation, skat, håndtering af medarbejdere.

Du er sikkert interesseret i at få mere viden om regeringens tiltag vedrørende lønkompensation til dig selv eller dine medarbejdere, og du kan læse mere om dette her:

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne kan anvende lønkompensationsordningen, hvis de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts, og varigheden er forlænget flere gange, og det kan være nødvendigt at indsende flere ansøgninger for de forskellige perioder. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er den 5. juni 2020 blevet enige om at forlænge lønkompensationsordningen frem til og med den 29. august 2020.

Til en start er det kun muligt at søge til og med 8. juli 2020. Så snart det bliver muligt at søge for den forlængede periode, vil der være information om dette på virksomhedsguiden.dk.

For at søge om forlængelse skal virksomheden leve op til de krav, der står på Virksomhedsguiden, og virksomheden skal have en tidligere godkendt ansøgning om midlertidig lønkompensation.

Kompensationen fastsættes ud fra de lønaftaler, som var gældende, da virksomheden oprindeligt trådte ind i ordningen.

Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.

Du kan læse meget mere, og se flere spørgsmål og svar her.

Hvis det på trods af hjælpepakken alligevel skulle blive nødvendigt at opsige medarbejdere, eller har du spørgsmål til, hvordan du håndterer medarbejderne i denne situation, er du meget velkommen til at gøre brug af IDAs rabataftaler til advokatfirmaer, der kan hjælpe og rådgive dig.

Hvis en eller flere af dine medarbejdere bliver syge, er det sådan, at du som arbejdsgiver kan få refusion af sygedagpenge allerede fra starten af sygemeldingen, og ikke først efter den hidtidige gældende arbejdsgiverperiode. Det kan du læse mere om her, og hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på tlf. 72200350.

Derudover kan regeringens hjælpepakke vedrørende skat og moms også være relevant for dig.

I forhold til hjælpepakken vedrørende skat og moms kan du overveje at kontakte din revisor i forhold til rådgivning om, hvilken betydning hjælpepakken vil have til dig som ejerleder/arbejdsgiver. Alternativt kan du benytte dig af IDAs rabataftale med revisor Mads Harboe, som du kan kontakte på direkte tlf. nr.: 29 72 03 66, mh@hbrevisor.dk.

Endelig vil vi foreslå, at du læser disse gode tips og ikke mindst juridiske råd til, hvordan du som arbejdsgiver håndterer dine medarbejdere i forhold til at undgå smittefare, samt hvordan du håndterer medarbejdernes hjemmearbejde, hvad hvis de har børn hjemme, mens de arbejder, hvad kan du bede dine medarbejdere om.

Corona: Hvordan er du stillet som selvstændig?

Som selvstændig gælder der andre regler end for normale lønmodtagere.

Læs mere om blandt andet sygdom, karantæne og opsigelse af kontrakt.

Hvad gør IDA?

På den erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske scene har IDA selv og gennem hovedorganisationen Akademikerne fulgt de forskellige corona-krisepakker på tætteste hold og blandt andet påpeget udfordringer de steder, hvor krisepakkerne kunne ramme skævt i forhold til både IDAs ansatte medlemmer og selvstændige.

Eksempelvis har både IDA og Akademikerne været i dialog med fagordførerne i en række partier og påpeget såvel positive som bekymrende aspekter ved krisepakkerne.

IDA har ligeledes forsøgt at få sat en dagsorden i dagspressen gennem analyser som viste, hvordan medlemmerne oplevede corona-krisen i deres hverdag og arbejdssted. Se mere her.

Oplever du som selvstændig særlige mangler ved de eksisterende tilbud i krisepakkerne, eller har du gode ideer til eventuelle nye erhvervspolitiske initiativer, der kan sætte skub i hjulene efter corona-krisen, så er du velkommen til at skrive til erhvervspolitisk chefkonsulent Rene Højmark på mail: RTH@ida.dk.