Coronavirus: Hvordan er du stillet som selvstændig?

Som selvstændig eller kombinatør af fast og freelancearbejde gælder der andre regler end for normale lønmodtagere. Vi har fået vores jurister til at svare på de vigtigste spørgsmål i forbindelse med sygdom, karantæne, opsigelse af kontrakt mm.

Hvis du som selvstændig har indgået en konsulentkontrakt eller lignende med en kunde og bliver opsagt f.eks. på grund af manglende opgaver hos kunden som følge af coronavirus, så skal opsigelsesvarslet følge kontrakten.

Din kunde behøver ikke at give en ”god” grund til opsigelsen, eller en grund overhovedet. Og det honorar, du har krav på i opsigelsesperioden, afhænger af den kontrakt, I har indgået i første omgang.

OBS: Hvis du i din selvstændige virksomhed oplever driftstab, eller bliver mødt af krav om betaling af erstatning f.eks. som følge af forsinkelse på grund af coronavirus, er det vigtigt, at du undersøger, om virksomhedens erhvervsforsikring dækker dig i sådan en situation. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab om dette.

Få hjælp hos de regionale erhvervshuse

De regionale erhvervshuse tilbyder forskellige former for hjælp og rådgivning til virksomheder ifm håndtering af coronakrisen. Flere af dem laver f.eks. webinarer om de forskellige hjælpepakker.

Se mere her 
(Du kan vælge dit regionale erhvervshus i øverste højre hjørne).

Hvis du som selvstændig bliver syg og i en periode ikke kan udføre dit arbejde for din kunde, vil du som udgangspunkt ikke være berettiget til at modtage betaling for det fra din kunde. Der er med andre ord ikke ”løn under sygdom”.

OBS: For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af coronavirus, har Folketinget 17. marts 2020 vedtaget en udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af coronavirus.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger, hvis sygdommen skyldes coronavirus.

Derudover vil du som selvstændigt erhvervsdrivende også få ret til sygedagpenge for perioder, hvor du ikke kan varetage dit arbejde på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus. Dette gælder dog kun, hvis du er omfattet af anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold for bestemte grupper.

Dette kan eksempelvis være, hvis du har rejst i bestemte områder, hvor myndighederne anbefaler hjemmeophold, eller hvis du har opholdt dig på et givent sted på et givent tidspunkt.

I denne situation vil du som selvstændig kunne få sygedagpenge, selvom du ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Du skal anmelde fraværet ved at udfylde en blanket og sende den til din kommune senest 3 uger efter første fraværsdag. Du får blanketten ved at ringe til kommunen.

Er du sygemeldt af andre grunde end coronavirus gælder de almindelige regler for selvstændige, dvs. at en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom, eller tidligere, hvis du er forsikret.

Den vedtagede særordning er midlertidig og gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Læs mere om sygedagpenge for selvstændige her i forhold til ”almindelig” sygdom.

I forhold til sygedagpenge vedrørende coronavirus kan du læse mere her.

Mere information +  hjælpepakke til virksomheder

Du finder vigtig opdateret information om retningslinjer og muligheder på virksomhedsguiden.dk 

Og du finder spørgsmål og svar om regeringens hjælpepakke til virksomheder på SKATs hjemmeside.

Sådan ansøger du om hjælpepakker som selvstændig
I dette webinar giver vi vejledning til, hvad du skal gøre, når du ansøger om Covid-19 hjælpepakke for selvstændige.

Se webinar

Hvis du ikke er syg, men kommer i karantæne på grund af coronavirus, er vores bedste råd, at du i stedet forsøger at aftale med din kunde, at du udfører arbejdet hjemmefra, mens du er i karantæne.

Som følge af Folketingets vedtagne hjælpepakke til selvstændige 17. marts 2020, har du som selvstændigt erhvervsdrivende også ret til sygedagpenge for perioder, hvor du ikke kan varetage dit arbejde på grund af konkrete forhold i direkte relateret til coronavirus. Dette gælder dog kun, hvis du er omfattet af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold for bestemte grupper.

I denne situation vil man som selvstændig kunne få sygedagpenge, selvom man ikke opfylder de almindelige krav i sygedagpengeloven om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom.

Fraværet skal anmeldes ved at udfylde en blanket og sende den til kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag. Man får blanketten ved at ringe til kommunen.

Der kan i helt særlige tilfælde være tale om, at din kontrakts sædvanlige opsigelsesbestemmelser eller tidsfrister kan fraviges.

Dette gælder, hvis der i kontrakten er aftalt en såkaldt Force Majeure-bestemmelse i forhold til opsigelse. En sådan bestemmelse betyder, at ekstraordinære eller uforudsigelige begivenheder - såsom coronavirus - kan udløse undtagelser fra normale regler.

Virkningen af Force Majeure-bestemmelsen kommer dog helt an på formuleringen i din kontrakt. Alt efter formuleringen kan den ekstraordinære begivenhed dels give mulighed for at blive opsagt helt eller med kortere varsel. Og dels kan den give mulighed for, at forsinkelser ikke vil være grund nok til at hæve kontrakten, hvis det er umuligt at opfylde den på grund af f.eks. coronavirus.

Det kommer dog meget an på formuleringen af bestemmelsen vedrørende Force Majeure, om en epidemi, pandemi eller sundhedskrise, vil være at betragte som Force Majeure. Det er typisk meget svært at komme igennem med, at der skulle være tale om Force Majeure.

Læs mere om Force Majeure på virksomhedsguiden.dk

Der er vedtaget flere forskellige tiltag vedrørende skat og moms, der har til formål at hjælpe dig som selvstændig igennem denne tid, f.eks. udskydelse af betaling af skat og moms, rentefrit lån for allerede indbetalt moms mv. De ordninger, der ikke allerede er i gang, vil løbende blive tilgængelige, og du kan med fordel holde dig opdateret på virksomhedsguiden.dk.

Læs mere om hjælpepakken vedrørende skat og moms og kontakt skat her.

Og læs mere om de nye tiltag her.

Som en del af en udfasning af hjælpepakkerne vil der blive vedtaget en lempelig tilbagevenden til normale betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms.

I forhold til hjælpepakken vedrørende skat og moms kan du overveje at kontakte din revisor i forhold til rådgivning om, hvilken betydning hjælpepakken vil have for dig som selvstændig. Alternativt kan du benytte dig af IDAs rabataftale med revisor Mads Harboe, som du kan kontakte på direkte tlf. nr.: 29 72 03 66, mh@hbrevisor.dk.

I øvrigt:

Der findes flere ordninger for støtte og hjælp til selvstændige. Du kan læse om ordningerne her på Virksomhedsguiden, hvor du kan finde en gennemgang af beløbsgrænser mv.

De offentlige, lokale erhvervshuse giver gratis rådgivning om alle de forskellige støttetiltag.

Hvis du som selvstændig har brug for advokathjælp i denne situation, er du meget velkommen til at gøre brug af IDAs rabataftaler til advokatfirmaer, der kan hjælpe og rådgive dig.

Hvad gør IDA for selvstændige?

På den erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske scene har IDA selv og gennem hovedorganisationen Akademikerne fulgt de forskellige corona-krisepakker på tætteste hold og blandt andet påpeget udfordringer de steder, hvor krisepakkerne kunne ramme skævt i forhold til både IDAs ansatte medlemmer og selvstændige.

Eksempelvis har både IDA og Akademikerne været i dialog med fagordførerne i en række partier og påpeget såvel positive som bekymrende aspekter ved krisepakkerne.

IDA har ligeledes forsøgt at få sat en dagsorden i dagspressen gennem analyser som viste, hvordan medlemmerne oplevede corona-krisen i deres hverdag og arbejdssted. Se mere her.

Oplever du som selvstændig særlige mangler ved de eksisterende tilbud i krisepakkerne, eller har du gode ideer til eventuelle nye erhvervspolitiske initiativer, der kan sætte skub i hjulene efter corona-krisen, så er du velkommen til at skrive til erhvervspolitisk chefkonsulent Rene Højmark på mail: RTH@ida.dk.

Finansiering til iværksættere og vækstvirksomheder

Hvis du er iværksætter, eller har en vækstvirksomhed, kommer der nu også flere konkrete initiativer fra det offentlige, der skal hjælpe til med at sikre den fortsatte finansiering til dig som iværksætter/ejer af en vækstvirksomhed. Dette sker blandt andet i form af en statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport, en hjælpepakke i forhold til finansiering i Vækstfonden, og en eksport- og investeringspakke.

Detaljerne for disse ting falder løbende på plads, og du kan holde dig opdateret om på virksomhedsguiden.dk, og læse mere på Finansministeriets hjemmeside.

Derudover har Innovationsfonden som en del af regeringens hjælpepakker fået til opgave at uddele yderligere 350 millioner kroner til vidensbaserede og innovative iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Det er formålet, at pengene især skal holde hånden under innovative og vidensbaserede arbejdspladser – og sikre, at virksomhederne fortsat holder gang i udviklingen og innovationsprojekter.

Det er målet, at det skal være nemmere at søge om de ekstra støttemidler, og det prioriteres, at pengene betales hurtigt. Du kan læse mere om initiativet på Innovationsfondens hjemmeside.

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA