Lønkompensation

Læs om de tiltag, som regeringen har søsat for at hjælpe arbejdsgivere, der er økonomisk ramt af corona-situationen. Du kan også finde de mest stillede spørgsmål om ordningen og hvordan du skal forholde dig.

Hvad går trepartsaftalen om lønkompensation ud på?
For at hjælpe økonomisk trængte virksomheder og fyringstruede medarbejdere er der indført en lønkompensationsordning, der har til formål at minimere antallet af kommende afskedigelser som følge af Coronakrisen.

Virksomheder, der er økonomisk hårdt ramt af Coronakrisen, og som følge heraf står overfor at skulle afskedige mere end 30% af medarbejderne eller mere end 50 medarbejdere, har mulighed for at søge om lønkompensation fra staten.

Lønkompensationen lyder på 75% af lønudgiften for en månedslønnet medarbejder (dog max 30.000 kr pr. måned) og på 90% af lønudgiften for en timelønnet medarbejder (dog max 30.000 kr. pr. måned.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 29. august 2020.

Som betingelse for lønkompensationen gælder:

  • de fyringstruede medarbejdere skal hjemsendes med fuld løn, og de må ikke udføre arbejde for virksomheden i hjemsendelsesperioden
  • virksomheden må ikke afskedige medarbejdere som følge af økonomiske årsager i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation
  • de berørte medarbejder skal være ansat før den 9. marts

Den økonomisk trængte virksomhed skal angive og begrunde i hvilken periode, de forventer arbejdsmangel, og de skal efterfølgende med revisorbistand dokumentere, at medarbejderne er blevet hjemsendt i perioden, hvor der er modtaget lønkompensation.

Kan jeg blive indkaldt på arbejde i hjemsendelsesperioden?
Din arbejdsgiver har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde (hele dage) - enten for den resterende del af hjemsendelsesperioden, eller for en afgrænset periode, hvorefter medarbejderen hjemsendes igen i den sidste del af perioden.

Du skal sørge for, at din arbejdsgiver kan komme i kontakt med dig, da din arbejdsgiver med en dags varsel kan forlange, at du genindtræder i arbejdspligten.

Hvis du bliver indkaldt på arbejde undervejs i hjemsendelsesperioden, skal du møde på arbejde igen med en dags varsel.

Din arbejdsgiver skal tilbagebetale kompensation for den periode, hvor du er genindkaldt.

Støttepakke til erhvervslivet

På Finansministeriets hjemmeside er der oplysninger om støttepakken, der skal hjælpe hele det danske erhvervsliv bedst muligt gennem corona-situationen.

Regeringen fremlægger derfor to midlertidige kompensationsordninger:

  • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.
  • Kompensationsordning for selvstændige

Læs om støttepakken her

Hvad sker der, hvis jeg er ansat på deltid?
Det er IDAs opfattelse at betaling med fem dage baseres på fuldtid – altså fem dage om ugen. Hvis man således er ansat på deltid og arbejder 20 timer om ugen fordelt på tre dage, da må det antages, at man betaler med tre selvbetalte dage henover en periode på tre måneder. Er perioden forkortet og dermed kun varer fx en måned, da må der i udgangspunktet være tale om at bruge en selvbetalt dag.

Ændres mine ansættelsesvilkår i perioden med lønkompensation?
Din arbejdsforpligtelse er suspenderet i hjemsendelsesperioden og du skal selv betale op til fem dages fri, jf. ovenstående. Dine øvrige ansættelsesvilkår er uændrede i hjemsendelsesperioden.

Jeg har indgået aftale med min arbejdsgiver om at gå ned i tid og løn som følge af Coronakrisen. Nu ønsker min arbejdsgiver samtidig at hjemsende mig og gøre brug af ordningen om lønkompensation - må de det?
Din arbejdsgiver må gerne kombinere lønkompensationsordningen med en aftale om, at du skal gå ned i tid og løn, men det kræver, at aftalen om at gå ned i tid og løn er indgået før virksomheden har indgivet ansøgning om lønkompensation. Samtidig skal aftalen om at gå ned i tid og løn været indgået med en lønmodtagerrepræsentant eller et flertal af de berørte medarbejdere på virksomheden. Hvis den ikke er det, kan din arbejdsgiver ikke kombinere lønkompensationsordningen med en aftale om at gå ned i tid og løn.

Hvis du er omfattet af en aftale om lønnedgang og samtidig bliver hjemsendt efter reglerne om lønkompensation, skal du ikke afvikle de fem feriedage under en hjemsendelse.

Må jeg fortsætte min bibeskæftigelse, selvom min arbejdsgiver har gjort brug af reglerne om lønkompensation og jeg derfor er hjemsendt?
Erhvervsstyrelsens ”Corona-linje” har overfor IDA oplyst telefonisk, at der ifølge deres vurdering ikke er noget til hinder for, at der udføres bibeskæftigelse under en hjemsendelsesperiode. Dette gælder uanset om der er tale om lønnet eller ulønnet beskæftigelse, og uanset om bibeskæftigelsen er påbegyndt før eller efter hjemsendelsen.

Da lønkompensationen sker på baggrund af medarbejderens CPR-nr. understregede Erhvervsstyrelsen, at der formentlig ikke kan være to forskellige virksomheder, som ansøger om lønkompensation for samme medarbejder i samme periode, og at den primære arbejdsgiver dermed kan risikere at blive afskåret fra at søge lønkompensation, hvis den sekundære arbejdsgiver allerede har ansøgt for samme medarbejder.

Ovenstående tager udgangspunkt i, at der er tale om bibeskæftigelse, som du har udøvet med arbejdsgivers samtykke eller, der er tale om bibeskæftigelse, som ikke forudsætter arbejdsgivers samtykke.

Min arbejdsgiver snyder med lønkompensationsordningen – hvad skal jeg gøre?
Det er en ubehagelig situation at være i, hvis du mistænker din arbejdsgiver for eller oplever, at din arbejdsgiver misbruger lønkompensationsordningen til uberettiget at modtage lønkompensation fra staten.

Derfor har Folketinget nu vedtaget et lovforslag om, at der oprettes en whistleblowerordning, hvor man anonymt kan indberette, hvis man mistænker en virksomhed for uberettiget at modtage lønkompensation eller anden kompensation efter regeringens Covid-19 hjælpepakker.

Du finder Whistleblowerordningen her:

Gå til virksomhedsguiden.dk

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA