Status: Fordobling i opsigelser og forhastede aftaler

IDA-medlemmerne begynder at kunne mærke virkningerne af corona-nedlukningen, men de der står sammen og indgår i dialog, kommer bedst ud af det, fortæller IDAs rådgivningschef.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

På trods af øget ledighed og aftaler om at gå ned i løn, oplever IDA også at der bliver underskrevet en del nye kontrakter, fortæller rådgivningschef, Maria Rygaard.

Hos IDAs juridiske afdeling har man oplevet en fordobling af henvendelser omkring opsigelser i marts og april 2020 sammenlignet med samme periode sidste år.

Derudover bliver en del medlemmer også præsenteret for aftaler om at gå ned i løn med svarfrister ned til et døgn. Det reagerede AR-formand, Morten Thiessen prompte på, og har slået fast over for virksomhederne, at ”krisen ikke er nogen undskyldning for ikke at gøre tingene ordentligt”.

Den korte svartid betyder blandt andet, at medlemmerne ikke får tid til at tage fat i IDA. Her sidder de juridiske eksperter klar til at rådgive, om hvordan en dialog kan føres med arbejdsgiverne, og hvilke modkrav man kan stille såsom en nedgang i tid, som matcher nedgangen i løn.

Men det er en presset situation, vi alle befinder os i. Derfor er det heller ikke sikkert, at medlemmerne har et reelt valg, fortæller Maria Rygaard, der er rådgivningschef og advokat i IDA.

”Men det er vigtigt at tale om tingene. Vi vil rigtig gerne tage en snak med medlemmerne om deres unikke situationer, om deres økonomi kan holde til det, og hvad det har af konsekvenser for dem. Men vi ender ofte i et sort hul. Hvis medarbejderne siger nej til aftalen, så varsler arbejdsgiver bare lønnedgangen, som så træder i kraft efter 3 måneder, eller hvor lang medarbejdernes opsigelsesperiode nu er. Og hvis man siger nej derefter, så kan man betragtes som opsagt,” forklarer Maria Rygaard.

Omvendt ser vi også mere eller mindre håndfaste løfter, om at medarbejderne som modydelse vil få del i et fremtidigt overskud i virksomhederne

Maria Rygaard,
Rådgivningschef, IDA

”Omvendt ser vi også mere eller mindre håndfaste løfter, om at medarbejderne som modydelse vil få del i et fremtidigt overskud i virksomhederne.”

Stå sammen mod næste bølge

En ting, medlemmerne selv kan gør for at stå med bedst mulige kort på hånden er at organisere sig i såkaldte virksomhedsgrupper og akademikerklubber og bruge deres tillidsvalgte.

”Vi kan se, at de står bedre de steder, hvor de står sammen. På de arbejdspladser, hvor vi har virksomhedsgrupper eller akademikerklubber, er de jo i dialog med ledelsen og kan komme med input. Det er svært at stå alene og argumentere over for sin chef,” siger Maria Rygaard.

Og noget tyder på, at IDA-medlemmerne fortsat risikerer at blive bedt om at gå ned i løn. Næste bølge kan meget vel komme i udgangen af maj.

”Vi troede, at det store boom med de aftaler ville være i slutningen af marts, da corona var i sin spæde start, og at virksomhederne ville nå at indgå dem inden månedsskiftet. Men vi så en ny bølge med disse sager ved overgangen til maj. Og vi forventer faktisk, at der kommer en til, når vi går ind i juni, fortæller Maria Rygaard.

Ingen prop i arbejdsmarkedet

På trods af det øgede antal opsigelser, oplever IDA stadig en lind strøm af nye kontrakter, som både dækker over jobskifte og dimittender, der kommer i arbejde, og det beroliger Maria Rygaard.

”Antallet af nye kontrakter ligger kun en lille smule lavere, end hvordan det plejer at se ud på denne tid af året. Så det kan godt være, at folk bliver bedt om at gå ned i løn eller ligefrem bliver opsagt. Men der er ikke sat en prop i hele arbejdsmarkedet,” siger Maria Rygaard.

Maria Rygaard understreger, at IDAs juridiske afdeling gør alt, hvad de kan for at følge med. Hun beklager, at medlemmerne kan opleve længere kø ved telefonen eller længere sagsbehandlingstider. Du kan kontakte IDAs juridiske rådgivning her.