Skabeloner

Når du skal udarbejde materialer for IDA, skal de overholde IDAs designregler.

For at lette arbejdet har IDA udarbejdet skabeloner til

 • PowerPoint
 • Word
 • Trykte materialer (Annoncer, flyers, invitationer mm.)

Powerpoint skabeloner

Der er en PowerPoint-skabelon med forskellige muligheder for forsider, tekstsider mm. Præsentationer for IDA skal bygges enkelt og simpelt op.

Skabelonen skal anvendes til alle præsentationer for IDA (PowerPoint) - både internt og eksternt. Vi bruger fx altid PowerPoint (ikke Prezi eller andre præsentationsprogrammer).

Skabelonen er tilgængelig for alle IDA-medarbejdere via PowerPoint
Filer > Nyt > Brugedefineret/delt > IDAskabeloner2010 > IDA > Skabelon

Tilladelse til publicering 

PowerPoint præsentationer må kun sendes ud (via mail, upload på hjemmeside osv.), når de er konverteret til PDF. Inden skal man sikre sig, at der er hentet rettigheder til anvendelse af billeder, avisudklip mm. Man skal også have tilladelse fra oplægsholderne ved en konference, inden man giver deres præsentation videre til andre (via mail, hjemmeside osv.).

Word skabeloner

Der er udarbejdet Word skabeloner til de mest brugte typer af materialer. Skabelonerne er inddelt i forskellige kategorier, afhængig af hvad de skal bruges til.

Skabelonerne er tilgængelige for alle IDA-medarbejdere via Word.
Filer > Nyt > Delt. Herefter åbner et nyt vindue med flere faner fx

 • IDA - generelle skabeloner, hvor IDA er afsender
  - brev
  - dagsorden
  - referat
  - notat
  - tekstdokument
  - mm.
 • Fagteknik - generelle skabeloner, hvor IDAs fagtekniske enheder er afsender (IDA Byg, IDA Rail osv.)
  - brev
  - dagsorden
  - tekstdokument
 • Regioner - generelle skabeloner, hvor IDAs regioner er afsender (IDA Nord, IDA Fyn, IDA København mm.)
  - brev
  - dagsorden
  - tekstdokument 

IDA har et online skabelonsystem til udarbejdelse af trykte materialer fx flyers. I skabelonsystemet er det muligt at ændre tekst og evt. billeder. Man kan kun ændre der, hvor det er "tilladt" i henhold til IDAs designregler.

For at få adgang til skabelonsystemet skal du kontakte Nicoline Steffens, IDAs Marketingenhed. Når du er oprettet får du en kort introduktion til systemet.