Generelle retningslinjer

For at sikre ensartethed i IDAs visuelle udtryk, er der udarbejdet nogle generelle retningslinjer.