Sprog, billeder mm.

For at sikre en rød tråd, har IDA udarbejdet nogle generelle retningslinjer for brugen af billeder, video mm.

IDAs netværk bruger billeder i det omfang budskabet tillader det.
Billeder er en bærende del af det visuelle udtryk og kan bruges enten i kombination med 5.element eller alene - eventuelt med tekst.

Læs mere om IDAs generelle regler for brug af billeder

Video kan bruges til at formidle buskaber og viden til IDAs medlemmer. 

Alle grafiske elementer, logo, illustrationer, typografier og den generelle visuelle identitet følger IDAs brandmanual. For at sikre et ensartet og professionelt udtryk produceres alle videoer i IDAs videoskabelon. 

Læs mere om reglerne for video

Tone of voice består af anbefalinger ud fra IDAs kerneværdier. Vi skal hele tiden huske, at vi kommunikerer med mennesker, og at de skal føle, at vi taler med dem. 

Det betyder, at vi så vidt muligt skriver i et aktivt sprog, og at vores tekster er lette at forstå og afkode. 

Læs mere om IDAs generelle retningslinjer for sprog og råd