Samarbejdspartnere til Folkemødet 2021

IDA samarbejder med en hel række partnere på Folkemødet 2021. Her kan du se et overblik over de partnere, der på den ene eller anden måde har hjulpet med at stable arrangementet på benene.

DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 med det formål at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. DTU’s uddannelser, forskningsbaserede rådgivning og innovation hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse.

AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaserede og har fokus på det tværdisciplinære.
Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse. Sådan opnår vi nye erkendelser, finder nye løsninger på samfundets problemer og skaber viden, der forandrer verden.

Syddansk Universitet ved at en bæredygtig udvikling kræver innovative løsninger på tværs af fag, sektorer og grænser. Det kan SDU bidrage med, da universitetets løsninger på fremtidens udfordringer inden for klima, demografiske udviklinger, sundhed, ligestilling og uddannelse bygger på helhedsorienterede tværdisciplinære forskningsprojekter.

Engineer the Future er Danmarks teknologiske alliance bestående af ca. 50 virksomheder, uddannelsessteder og interesseorganisationer. Vi arbejder for at øge børn og unges begejstring for teknologi og naturvidenskab og for, at flere unge tager en STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering, Maths).

Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet har en stor styrke i kombinationen af forskning inden for ingeniørvidenskab, miljø, husdyrvidenskab, agro- og fødevareområdet, forskningsbaseret myndighedsbetjening og et anvendelsesorienteret fokus. Det giver os et stort potentiale for at bidrage til at skabe bæredygtige løsninger gennem teknologiudvikling og innovation.