Indkøb for 140 mia. kr. om året kan blive grønnere

Kommuner og regioner køber årligt ind for omkring 140 milliarder kr. Her kan de danske kommuner gøre en forskel til gavn for vores klima, men mulighederne udnyttes kun i begrænset omfang.

IDA’s analyser viser, at 79% af de danske kommuner ikke har en selvstændig strategi for bæredygtige indkøb. Det er på trods af, at det er en af de vigtigste forudsætninger for omstilling til bæredygtige indkøb.

Fem pointer til, hvordan din kommune kan komme i gang – eller tage skridtet videre – med den grønne omstilling:

1. Din kommunes indkøbspolitik skal være grøn, så de kommunale indkøbskroner går til produkter, der er miljø- og klimavenlige. 

Eksempelvis kan man politisk vedtage:
* Plejehjem og børnehaver skal gøre rent med miljø- og klimavenlige produkter.
* Der skal være et loft på forbrug af engangsprodukter.
* Indkøbte produkter skal kunne repareres og være af høj kvalitet, så de holder.

2. Kommunen skal fremme nye forretningsmodeller, hvor kommunen lejer frem for at eje samt prioriterer reparation, når noget går i stykker – det giver klimagevinst.

3. Kommunen bliver en del af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) og dermed en del af et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Kommunen driver derfor markedet mod mindre miljøbelastende produkter og løsninger.

4. Kommunen går foran og lader de samlede ejeromkostninger (TCO) være et bærende princip, når kommunen køber ind – frem for at være styret af en anskaffelsespris, der er her og nu.

Det er nemlig god økonomi og ofte den grønneste løsning.

5. Kommunen skal skabe klarhed for alle, hvad der er det bedste miljø- og klimavalg. Dette inkluderer kommunale medarbejdere, virksomheder og borgere. Det kan være svært at finde rundt i, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Det er afgørende, at man er klædt på til at træffe disse valg uagtet sin position. Kommunen skal derfor levere den nødvendige information, så dette bliver muligt. Og kommunen kan informere om de lokale initiativer, fx om hvor borgeren kan få hjælp til reparation, afholde byttemarkeder osv.

IDA mener

I IDA mener vi, at omstilling til cirkulær økonomi er et centralt udviklingsområde, hvis Danmark skal nå sit langsigtede mål om klimaneutralitet. Vi skal finde løsninger, der kan bruges i hele verden, og herved styrke dansk eksport og arbejdspladser. Grønne indkøb er et centralt værktøj i omlægningen til cirkulær økonomi. 

Læs om IDAs arbejde med cirkulær økonomi