Reducer klimaftrykket fra alle bygninger i kommunen

Vi går i disse år mod et energisystem baseret vind, sol og biomasse. Selvom energien bliver grøn, bliver den hverken gratis eller helt uden belastning af natur og miljø

Vi går i disse år mod et energisystem baseret vind, sol og biomasse. Selvom energien bliver grøn, bliver den hverken gratis eller helt uden belastning af natur og miljø.

Klimabelastningen fra bygninger kommer både fra energiforbrug og fra byggematerialer, derfor vil der i flere årtier frem være behov for en aktiv stillingtagen til klimaaftrykket fra alle bygningerne i kommunen. Fra parcelhuse, til landejendomme over skoler og plejehjem - alle steder er der behov for, at kommunen bidrager til den grønne omstilling.

Fire pointer til, hvordan din kommune kan komme i gang – eller tage skridtet videre – med den grønne omstilling.

1. Sæt mål for energirenovering af kommunale bygninger. De kommunale bygninger udgør ca. 4 % af det samlede bygningsareal i Danmark. Knap tre fjerdedele af den offentlige bygningsmasse er opført før 1980 og dermed før der var energikrav til bygninger. Det indikerer et potentiale for energibesparelser. Skab overblik over energiforbrug i egne bygninger og sæt mål for besparelser.

2. Renovér ejendomme fremfor nybyg. Det er mest fordelagtigt – både klimamæssigt og totaløkonomisk - at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Det gælder enfamiliehuse, rækkehuse, etagebyggerier, erhvervsbyggeri og offentligt byggeri. Prioriter derfor renovering af kommunale bygninger og i kommunikation med borgere.

3. Hjælp boligejere til at spare på energien. Næsten 60% af husholdningernes energiforbrug kommer fra opvarmning. Selvom vores energiproduktion bliver mindre og mindre klimabelastende, skal vindmøller og varmeanlæg stadig bygges og derfor reducerer energirenoveringer af private boliger både klimaftrykket nu og i fremtiden.

4. Skab en god overgang fra sort til grøn opvarmning af private huse. Regeringen forventer at der vil være udskiftet ca. 60-70.000 oliefyr og ca. 120.000-170.000 gasfyr inden 2030. I mange områder er fjernvarme den grønneste løsning andre steder individuelle varmepumper. Alle steder er kommunen central for at borgerne får den bedste løsning.

IDA mener

I IDA mener vi, at energisystemet og -forbruget spiller en central rolle for at komme i mål med klimalovens målsætninger. Der er et behov for, at vi omlægger fra sort til grøn energi og reducerer klimaaftrykket i måden vi opfører, renoverer og anvender bygninger.  

Læs mere om vores arbejde med og holdning til grøn omstilling og energi