IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Klimasvar

Massive investeringer giver grønne 415.000 job

IDA har fået Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til at beregne beskæftigelseseffekterne af IDAs Klimasvar. Udover at indfri regeringens 70-pts-målsætning, så skaber planen 415.000 job fordelt over 10 år svarende til 41.500 job om året.

Læs analysen

IDAs analyser

Klima, energi og cirkulær økonomi

Analyserne omhandler 'grønne' spørgsmål som klima og cirkulær økonomi. Det kan fx være i forhold til energieffektivisering, miljøbelastning og klimaindsatser.

Se analyser