30.11.2020
3 min læsetid

Sådan forløser vi Danmarks potentiale for power-to-x

Der ligger et kæmpe potentiale for Danmark i at producere grønne brændstoffer, der kan skabe et grundlag for flere arbejdspladser og mere eksport. IDA lancerer i dag en national strategi for udvikling og udbredelse af power-to-x.

IDA

af IDA

Danske klimaløsninger skal bygge på et 100 pct. vedvarende energisystem. Her spiller grønne brændsler som power-to-x en væsentlig rolle. Regeringen og partierne bag klimaaftalen om energi og industri har allerede understreget vigtigheden af power-to-x som middel for at komme i hus med 2030-målet om at reducere drivhusgasudledninger med 70 pct. Men Danmark mangler stadig en strategi for, hvordan vi udvikler og opskalerer teknologien. Det har IDA et bud på.

”Vi har store forventninger til power-to-x, som rækker langt ud over år 2030, og heldigvis har mange andre aktører også set det grønne lys i power-to-x. Men vi har endnu til gode at se en konkret handleplan fra regeringen, som fortæller, hvordan vi får teknologierne indfaset i Danmark. Derfor har vi lavet en strategi for, hvordan vi kan forløse potentialet i power-to-x,” siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

IDA lancerer i dag en strategi med tre faser, der skal sikre, at vi på én gang får en produktion af mindre klimabelastende brændstoffer og får udnyttet erhvervspotentialet, så vi på det grundlag kan skabe arbejdspladser og eksport.

”Da vi i maj fremlagde IDAs Klimasvar, viste vores analyser og beregninger, at hvis vi investerer klimaklogt i den grønne omstilling, kan vi opnå 70 procents-målsætning i 2030 og gøre Danmark til grøn frontløber. Investeringerne får vi retur blandt andet i form af besparelser på fossile brændsler. Derudover skaber vi også en masse job til alle faggrupper til gavn for erhvervslivet. For os at se er der kun gevinster at hente ved at satse på power-to-x-teknologierne,” siger Thomas Damkjær Petersen.

I IDAs power-to-x-strategi handler fase 1 om, at vi skal teste og demonstrere teknologierne. Det er vigtigt at demonstrere alle elementer i forsyningskæden, og hvordan de kan spille sammen. Der er desuden behov for en analyse af sammenhæng mellem power-to-x og udbygning med vedvarende energi. Ydermere skal der analyseres og besluttes, hvor storskalaanlæggene geografisk skal placeres, og så skal der afklares og etableres markedsmuligheder for teknologien. Endelig skal der oprettes fokuserede forskningscentre, der kan fungere som udviklingscentre i samarbejdet mellem forskere og industrier, og som kan understøtte forskellige sektorer på tværs.

Fase 2 fortsætter med flere tests og med at sætte markedsudbredelsen i gang. Derfor skal man efter 2025 fortsætte med fase 1 men også udvide til at etablere pilotforsøg med flybrændstof og også se på, hvordan ammoniak i praksis kan indgå i transportsektoren. Så skal der skabes god infrastruktur for salg af brændstof og placering af optankningsstationer.

I slutning af perioden frem til 2030 vil nogle af power-to-x-teknologierne være i drift og udviklet i så stor skala, at de bidrager til reduktioner ved at skubbe fossil energi ud. Fra 2030 forventer IDA, at infrastrukturen for optankningsstande er på plads, ydermere betyder iblandingskrav, at electrofuels til en vis grad er ude på markedet samt forsøg.

”Vi står over for en gentænkning af hele vores energisystem, og vi har heldigvis medvind, når det kommer til power-to-x. Vi ser i dag allerede investeringer både i store brintanlæg, i brintinfrastruktur og projekter, der kombinerer brint med vedvarende energi. Vores power-to-x-strategi rækker langt ud over 2030, fordi det er en væsentlig del af løsningen mod et fossilfrit samfund, og vi bidrager gerne med løsninger og det videre arbejde,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Power-to-X

Power-to-x handler om at bruge strøm fra vindkraft til at producere grønne brændstoffer, der
kan hældes på et fly, bruges til tunge industrielle processer eller fyldes på et containerskib.

Besøg vores tema, og bliv klogere på power-to-x her. 

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere