Publikationer

For at sikre en rød tråd i IDAs publikationer, er der dannet et samlet overblik over de generelle retningslinjer.

Publikationer og andre trykte materialer skal - for at sikre ensartetheden - holde sig til nogle faste formater. Samtidig er der regler for angivelse af afsenderinformation mm. 

  • Formater
  • Afsenderinformation 
  • Visning af afsenderinformation 
  • Eksempler på publikationer
  • Skabeloner til udarbejdelse af publikationer 

Formater 

Størrelsen på IDA-logoet varierer ift. formatet. I afsnittet om IDAs logo kan du se, hvilken størrelse logoet skal have i de forskellige formater.

På publikationer, hvor IDA er afsender, skal der altid være et IDA-logo på forsiden.

Derudover skal der være en kolofon nederst på bagsiden. Kolofonen skal som minimum indeholde

Design: [designer] . Fotos: [fotograf] . Tryk: [trykkeri]
Udgivet af Ingeniørforeningen, IDA . [Måned] [År] . ida.dk

Kolofonteksten skal så vidt muligt holdes i to linjer og sættes altid i 8 pt.

Øvrig afsenderinformation placeres på bagsiden (nederste tredjedel af siden), som holdes fri af billeder og andre elementer. Afsenderinformation kan fx være logoer og navne på samarbejdspartnere. Logoer for samarbejdspartnere bør anvendes i sort eller negativ for at skabe ro og visuel helhed.

Et eksempel på en kolofon og svanemærket

Visning af samarbejdspartnere 

Når der er flere organisationer og virksomheder, der er sammen om at udgive et materiale, viser vi samarbejdspartnerne ved at

  • Skrive navnene på samarbejdspartnerne
  • Evt. vise logoer for samarbejdspartnerne i sort, hvid eller gråtoner

På den måde fremstår alle samarbejdspartnere mest ensartet og ligeværdigt.

iPaper (elektronisk publikation) 

Hvis du har en publikation, der skal sendes ud elektronisk (via mail), ligge på en hjemmeside osv. kan vi udarbejde den som elektronisk publikation (iPaper). Du kan få hjælp fra IDAs Marketingenhed.

Hvis du udarbejder og retter mange elektroniske publikationer (iPapers), kan du få en hurtig adgang til at uploade publikationer til iPaper. Hvis du har brug for det, kan du kontakte Sara Christensen, IDAs Marketingenhed.