Visitkort og navneskilte

Enheder under IDA fx regioner og fagtekniske selskaber har i nogle tilfælde brug for visitkort for deres enhed. Reglerne for visitkort til enheder under IDA, er overordnet set de samme som for IDA generelt. Der er dog nogle få forskelle.

Der udarbejdes kun personlige visitkort til formanden for enheder under IDA.
På visitkortene står der

Formandens navn
Titlen "Formand, xxx"
Adresse og telefonnr til nærmeste lokalkontor
Mobilnr. til formanden
Mailadresse til formanden enten til privat- eller xxx@m.ida.dk-adresse

Enhederne skal selv betale for visitkortene, der bestilles via IDAs marketingenhed.

Bestyrelsesmedlemmer kan få generelle visitkort til enheden.
På visitkortene står der

Enhedens navn (fx IDA xxx)
Adresse og telefonnummer er nærmeste lokalkontor
Mailadressen kan man vælge om skal være til
- lokalkontoret
- formandens private eller xxx@m.ida.dk mailadresse

Enhederne skal selv betale for visitkortene, der bestilles via IDAs marketingenhed.

Formanden for en enhed under IDA kan få et navneskilt med eget navn, formand, enhedens navn (se nedenfor). Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan vælge, om de vil have et navneskilt med

Enhedens navn og teksten "Bestyrelsesmedlem" (se nedenfor)
eller

Eget navn, bestyrelsesmedlem, enhedens navn (som eksemplet med navneskilt til formanden)

Enhederne skal selv betale for navneskiltene, der bestilles via IDAs marketingenhed.