08.03.2021
4 min læsetid

IDA anbefaler: Stem ja til OK21-forlig

Ansattes Råd og IDA Offentlig anbefaler IDA´s offentlige medlemmer at stemme ja til det samlede over-enskomstresultat. Se deres begrundelse på alle områder.

IDA

af IDA

Der er nu indgået nye 3-årige forlig på det statslige, kommunale og regionale område. På IDAs OK21-hjemmeside er alle resultaterne af forhandlingerne samlet, så det er muligt at læse forligene på alle tre områder. Det er også her, du finder faktaark, som beskriver hovedelementerne i forligene.

IDA afholder 16. marts tre OK21-webinarer på de forskellige områder, hvor formand for IDA Offentlig, Carsten Eckhart Thomsen, vil forklare forhandlingsforløbet og selve forligene.

Afstemningen starter 11- marts og slutter torsdag 25. marts kl. 23:59. Alle IDA medlemmer ansat i det offentlige vil få tilsendt en mail med link til afstemning.

IDAs anbefaling

Ansattes Råd og IDA Offentlig anbefaler IDAs offentlige medlemmerne at stemme JA til det samlede overenskomstresultat.

Vi er kommet igennem med et tilfredsstillende resultat. Forhandlingerne blev som forventet svære og præget af coronakrisen og den økonomiske situation i Danmark.

Den økonomiske ramme for forligene bærer da også præg af dette, men betyder dog, at reallønnen er blevet sikret og forbedret for alle IDAs medlemmer ansat i det offentlige, hvilket var IDA´s hovedkrav.

Derudover kan nævnes, at den statslige kompetencefond videreføres, og indføres på både det kommunale og regionale område. Med kompetencefonde på alle tre offentlige områder kan medlemmerne søge midler til individuel kompetenceudvikling. Det har været et vigtigt krav for os, så medlemmerne kan få vedligeholdt og udviklet deres viden.

Derudover er der flere gode elementer i den statslige aftale på universitets- og undervisningsområdet samt for seniorerne. Endelig kan nævnes løn- og pensionsforbedringerne på det kommunale – og regionale område.

Husk at stemme

Selve afstemningen sker via et uafhængigt afstemningssystem, der sikrer:

 • at kun stemmeberettigede har mulighed for at stemme
 • at der for hver stemmeberettiget kun registreres én stemme
 • at der er fuld anonymitet omkring den afgivne stemme.

Afstemningen foregår 11.-25- marts.

Afstemningen blandt IDAs medlemmer er vejledende for Ansattes Råd, der tager den endelige beslutning.

Hovedelementerne i de tre forlig på henholdsvis det statslige, kommunale og regionale område er.

 • En 3-årig overenskomst
 • Aftale, generelle lønstigninger i overenskomstperioden på 4,42 procent i staten, 5,02 procent i kommunerne og 5,02 procent i regionerne.

Det statslige område – her kan fremhæves:

 • Seniorbonus fra og med det kalenderår, hvori man fylder 62 år. Den enkelte kan vælge at konverte-re seniorbonussen til pension eller to ekstra fridage.
 • Introduktionsforløb for nyuddannede på arbejdspladsen for at sikre en god start på arbejdslivet.
 • Medarbejderindflydelse på den grønne omstilling på statslige arbejdspladser.
 • Et halvt års sorgorlov til begge forældre ved mistet barn.
 • Den statslige kompetencefond bliver videreført.
 • Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø bliver videreført.
 • Forbedringer på undervisningsområdet.
 • Forbedringer for det videnskabelige personale på de videregående uddannelser.

Det kommunale område – her kan fremhæves:

 • Styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen med nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsre-præsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Inddragelse af medarbejderne i den grønne omstilling på arbejdspladserne.
 • Et halvt års sorgorlov til begge forældre ved mistet barn.
 • Fornyelse af rammeaftalen om seniorpolitik og udarbejdelse af en vejledning om, hvordan ramme-aftalen skal forstås og bruges lokalt.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten.
 • Forhøjelse af slutlønningerne på basistrinnene og for special- og chefkonsulenter.
 • Etablering af kompetencefond, så medlemmerne får mulighed for at søge om midler til individuel kompetenceudvikling.
 • Lønforløb tilpasset nye uddannelser.

Det regionale område – her kan fremhæves:

 • Styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen med nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø for ledere, tillidsre-præsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Inddragelse af medarbejderne i den grønne omstilling på arbejdspladserne.
 • Udvikling af Arbejdsmiljøforum og Ekspertrådgivning og nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø.
 • Et halvt års sorgorlov til begge forældre ved mistet barn.
 • Forhøjelse af pensionsprocenten.
 • Forhøjelse af slutlønningerne på basistrinnene og for special- og chefkonsulenter.
 • Etablering af kompetencefond, så medlemmerne får mulighed for at søge om midler til individuel kompetenceudvikling.
 • Seniorbonus fra og med året efter det kalenderår, hvori man fylder 62 år. Den enkelte kan vælge at konvertere bonussen til pension eller to ekstra fridage.
 • Introduktionsforløb for nyuddannede på arbejdspladsen for at sikre en god start på arbejdslivet.
 • Ph.d.ere og forskere får forlænget deres ansættelse svarende til den tid, de er fraværende på grund af barsel -eller adoptionsorlov.

Vi havde selvfølgelig gerne set, at vores krav om at etablere en fritvalgskonto, en ordning, der giver lønmodtagerne mulighed for selv at vælge mellem løn, pension og fritid, havde været en del af forliget, men vi vil arbejde videre med kravet frem mod OK24.

Se forlig og tilhørende faktaark, der beskriver hovedelementerne i forligene på henholdsvis det statslige, kommunale og regionale
område på IDAs OK21-hjemmeside.