03.02.2021
2 min læsetid

Mindre lønnedgang rammer statsansatte fra 1. februar

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

Carsten Eckhart Thomsen

Reguleringsordningen er vigtig for de statslige medarbejdere også, når den går den forkerte vej, mener Carsten Eckhardt Thomas, formand IDA Offentlig.

Rettelse: Det blev i første omgang meldt ud at nedgangen ville ligge på 0,25 procent, men det tal var baseret på forkerte data fra Danmarks Statistik. I stedet er lønnedgangen fra 1. februar landet på 0,09 procent.

Coronakrisen er ikke bare en sundhedsmæssig krise, men har også store økonomiske konsekvenser.

Særligt de private lønninger har været hårdt ramt i 2020. Men på grund af reguleringsordningen har det også direkte indflydelse for ansatte i staten. Reguleringsordningen har indtil nu været en stor fordel for de statsansatte, da den er en sikring mod, at de private lønninger ikke stikker af fra de offentlige. Og omvendt.

Lønningerne i den private sektor er i 2020 blot steget med ca. 2 procent, hvilket er 1,5 procent under det forventede og samtidig mindre end stigningen i de offentlige lønninger. Samlet set gør det, at reguleringsordningen udmønter sig negativt for de statsligt ansatte.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev parterne enige om en generel lønstigning for alle statsligt ansatte pr. 1. februar 2021 på 0,64 procent i forhold til 31. marts 2018.

Nedgang på 0,09 procent

Desværre overstiger reguleringsordningens negative udmøntning på 0,74 procentpoint den aftalte lønstigning. Det betyder, at alle statsligt ansatte pr. 1. februar går 0,09 procent ned i løn.

Forhåbentligt bliver det kun for en kort periode. Det er i hvert fald et fokus for IDA ved OK21, at sikre lønforbedringer, der kan opveje for den aktuelle nedgang.

"Selv om vi kan ønske reguleringsordningen langt væk her i dårlige tider på det private arbejdsmarked, så er den også vores sikkerhed for, at lønudviklingen på det private arbejdsmarked ikke stikker af fra den offentlige lønudvikling," siger Carsten Eckhardt Thomsen, formand i IDA Offentlig.

Alternativet er værre

Sammen med de øvrige medlemsorganisationer, står IDA i forhandlingsfællesskabet for statsansatte, CFU, ved det resultat, som man indgik ved OK18. Det gælder også i den nuværende situation.

"Alternativet til lønnedgangen 1. februar 2021 vil være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville vi skubbe en gæld foran os og bringe den med ind i OK21-forhandlingerne. Det ønsker vi ikke. Vi ser ind i en periode med betydelig usikkerhed i samfundsøkonomien. Derfor er det vores vurdering, at en sådan gæld ikke vil være gavnlig for muligheden for at opnå et godt OK21-resultat," siger Carsten Eckhardt Thomsen.

Hvad er reguleringsordningen?

Siden 1984 været aftalt en reguleringsordning, som skal sikre en tilnærmelsesvis parallelitet mellem lønudviklingen i den statslige og private sektor. 

Ordningens udformning aftales fra overenskomstperiode til overenskomstperiode.

Ordningen er opdelt i de to hovedområder med kommuner og regioner på den ene side og staten på den anden side, men principperne på de to områder er stort set identiske. 

Læs mere