OK21 - forberedelserne er i gang

IDA er på baggrund af indsamlede input fra medlemmerne i proces med at formulere de krav, der skal fremsættes til de kommende OK21-forhandlinger, og bestemme hvordan de skal prioriteres.

Let forsinket af corona-pandemien er IDA nu i fuld gang med de indledende øvelser til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område i 2021.

På TR-konferencen i november 2019 kickstartede IDAs tillidsrepræsentanter processen omkring indsamlingen af krav til forhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere. Her drøftede tillidsrepræsentanterne, hvad der betyder mest for IDAs medlemmer på de offentlige arbejdspladser, og hvad der skal søges løst ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Diskussionerne tog udgangspunkt i bl.a. den medlemsundersøgelse, der blev gennemført blandt IDA offentlige medlemmer i august 2019. 

I tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter og involvering af medlemmer, har IDA nu påbegyndt arbejdet med at formulere de krav, der kan sætte rammerne for OK21-forhandlingerne.

IDAs forhandlere kommer gerne ud til klubmøder på de enkelte offentlige arbejdspladser - med henblik på at diskutere, hvordan man bedst sikrer og udvikler den offentlige sektor, så den forbliver en attraktivt arbejdsplads.

I vil løbende kunne følge med i forhandlingerne her på hjemmesiden.