OK21: Hvad er reguleringsordningen?

Siden 1984 har forskellige udgaver af reguleringsordningen sikret, at løningerne på det private arbejdsmarked ikke stikker af fra det offentlige.

Der har siden 1984 været aftalt en reguleringsordning i den offentlige sektor. Reguleringsordningen, der aftales fra overenskomstperiode til overenskomstperiode, har til formål at sikre en tilnærmelsesvis parallelitet mellem lønudviklingen i den statslige og private sektor.

Danmarks Statistik beregner årligt, hvor store lønstigningerne har været i det private og i stat, kommuner og regioner. På baggrund af disse tal er hovedprincippet, at lønnen reguleres med 80 procent. af forskellen mellem de konstaterede lønstigninger i den private og den offentlige sektor.

Ordningen er opdelt i de to hovedområder med kommuner og regioner på den ene side og staten på den anden side, men principperne på de to områder er stort set identiske.

Reguleringen foretages som nævnt tidsmæssigt forskudt af hensyn til mulighederne for statistisk at opgøre de faktiske lønstigninger, og der er forskellige opgørelsesmetoder på henholdsvis statens og det kommunale/regionale område. I en simpel version kan mekanismen i reguleringsordningen beskrives på følgende måde:

Hvis der eksempelvis i den private sektor har været en lønstigning på 4 procent, mens lønudviklingen i den kommunale/regionale sektor er steget 3 procent, får de kommunalt og regionalt ansatte en regulering på 80 pct. af den ene procent, dvs. ekstra 0,8 procent Hermed bliver den samlede lønstigning i regioner og kommuner på 3,8 procent – svarende til 95 procent af lønstigningen i den private sektor.

Det omvendte eksempel – De kommunalt og regionalt ansatte får en regulering på 4 procent og den private sektor har haft en lønstigning på 3 procent. 80 procent af forskellen fratrækkes den aftalte lønstigning som negativ udmøntning fra reguleringsordningen i den efterfølgende periode, dvs. lønstigningen for de kommunalt og regionalt ansatte nedsættes med 0,8 procent.

OK21-ordbog

Er du i tvivl om, hvad forhandlingsfællesskabet er? Eller går du i stå, når du støder på forkortelserne AC, CFU og FHO?

Frygt ej, vi har samlet det hele til dig i en OK21-ordbog.