26.02.2021
1 min læsetid

Se nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte

Lønforbedringer på 5,02 over de næste 3 år, seniorbonus og pensionsforhøjelse samt etablering af en kompetencefond er med i den nye aftale for IDAs 1.600 regionalt ansatte.

IDA

af IDA

I nat landede vi en 3-årig overenskomst på det regionale område. Det har været vanskelige forhandlinger, men formand for IDA Offentlig, Carsen Eckhart Thomsen, er tilfreds med, at vi i en usikker økonomisk tid sikrer en an-svarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked.

Aftalen mellem Akademikerne og RTLN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) indeholder blandt andet:

  • Aftalte, generelle lønforbedringer på 5,02 procent til medarbejderne over de næste tre år
  • Etablering af kompetencefond, hvor medlemmerne kan søge til individuelle uddannelser
  • Indførelse af en seniorbonus, som kan veksles til to fridage
  • En mindre pensionsforhøjelse, der kan veksles til løn
  • En mindre lønstigning på alle slutlønninger

Læs Akademikernes forlig med RLTN

Læs Forhandlingsfællesskabets forlig med RLTN

Afstemning – din stemme tæller

Når der forhåbentlig inden længe også er indgået forlig på det kommunale område, vil resultatet blive sendt til afstemning blandt IDAs offentligt ansatte medlemmer.

Alle offentligt ansatte medlemmer vil via en elektronisk afstemning blive bedt om at tage stilling til resultatet ved en vejledende urafstemning. IDAs politiske udvalg, Ansattes Råd, vil på baggrund af medlemmernes stemmer tage stilling til, om resultatet skal godkendes eller ej.

Inden afstemningen sættes i gang, vil IDAs offentligt ansatte medlemmer blive orienteret om indholdet i forligene via links til forligsteksterne og faktaark, som beskriver forligene.

IDA vil også afholde webinarer, som du kan deltage i fra din computer. Her vil Carsten Eckhart Thomsen, som IDAs repræsentant i Akademikernes forhandlingsudvalg, fortælle om IDAs anbefaling i forhold til afstemningen samt forklare afstemningsprocessen, forhandlingerne og forligene.

Dato for igangsættelse af afstemningen følger snarest.

Tidslinje for OK21

Forløbet frem mod nye overenskomster på det offentlige område falder i 5 faser:

  1. Medlemsinddragelse i IDA
  2. Koordinering i Akademikerne
  3. Koordinering i forhandlingsfælles-skaberne
  4. Udveksling af krav og forhandlinger
  5. Forhandlingsresultat og afstemning

Læs mere her.