Forventet tidsplan for OK21

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område forventes at køre efter denne overordnede tidsplan.

2019

7-8. November: IDA TR-konference 

2020

Februar - marts: IDA udvælger krav, og der sker endelige godkendelse af kravene af AR (Ansattes Råd, IDA)

April - sidste halvdel: Åbning af kravdatabasen

August – oktober: Frist for indsendelse af krav til AC.

Oktober slut:  Frist for kravsafgivelse til CFU.

November: CFU og FF udarbejder krav.

December: Endelig udveksling af krav med de offentlige arbejdsgivere

December: Forhandlingerne på det kommunale, regionale og statens område begynder.

2021

Februar: CFU-forhandlingerne afsluttes (generelt forlig).

Februar: CFU-organisationsforhandlingerne og AC-forhandlingerne (stat) afsluttes.

Februar ultimo: Organisationernes forhandlinger afsluttes herunder akademikeroverenskomstforhandlingerne (KL og RLTN-området)

April (midt): Frist for tilbagemelding fra organisationerne ift. stillingtagen til OK-resultatet (afstemning)

OK21 - overordnet tidsplan.