Regionalt logo

IDAs regioner følger IDAs brandmanual, men har egne logoer, der er udarbejdet af IDAs marketingenhed.

Logoerne for IDAs regioner afspejler enhedens navn.
De består af

  • IDA-logo 
  • Navnet på regionen (skrevet under IDA) 

Regionale enheder (grupper, udvalg og afdelinger) skal enten bruge IDA-logoet eller logoet for deres region fx IDA Fyn. Det skal så fremgå af teksten, hvilken gruppe, afdeling osv. der er tale om. På den måde fremgår det tydeligt, at afsenderen fx er Byggetekniske Gruppe, IDA Fyn (det er også denne måde, det skal stå på i teksten).

Farve på logo 
IDAs regionale logoer er altid grå eller hvid - lige som IDA-logoet.

Respektafstand
Respektafstanden er defineret relativt til logoets kontekstuelle størrelse, og må ikke udfyldes af tekst og grafiske elementer.

Luften rundt om IDA logoet skal minimum være 3 gange bredden på I'et. 

Størrelse på logo
For at sikre et ensartet udtryk, skal der anvendes specifikke mål på alle materialer.

Målangivelserne henviser til størrelsen på IDA-logoet.