Skabeloner

IDAs regioner skal bruge enten IDA logoet eller logoet for deres enhed på alle materialer (breve, brochurer, reklameartikler osv.).

PowerPoint

Hvert fagtekniske selskab har en PowerPoint-skabelon med deres eget logo. De kan vælge, om de vil bruge den, eller IDAs generelle PowerPoint skabelon til præsentationer for deres selskab. Præsentationer for IDA skal bygges enkelt og simpelt op. IDA bruger altid PowerPoint (ikke Prezi eller andre præsentationsprogrammer).

Tilladelse til publicering
PowerPoint præsentationer må kun sendes ud (via mail, upload på hjemmeside osv.), når de er konverteret til PDF. Inden skal man sikre sig, at der er hentet rettigheder til anvendelse af billeder, avisudklip mm. Man skal også have tilladelse fra oplægsholderne ved en konference, inden man giver deres præsentation videre til andre (via mail, hjemmeside osv.).

Word

Der er udarbejdet Word skabeloner til de mest brugte typer af materialer. Skabelonerne kan laves enten med IDA-logo.

 • Brev
 • Dagsorden
 • Tekstdokument

Regionerne skal have skabelonerne af deres netværkskoordinator.

Genkendelighed og ensartethed er vigtig på tværs af regionerne. Der er derfor udarbejdet overordnede rammer for, markedsføringsmaterialer for IDAs regioner.

Alle IDAs regioner kan få udarbejdet markedsføringsmaterialer gennem IDAs marketingenhed.

 • Folder (A5) - 8 sider
 • Indmeldelseskort (A6) - 4 sider
 • Roll-up
 • Beachflag (vindbanner)

Folder (A5) - 8 sider

 • Forside med logo, titel og billede
 • Indholdssider med information om selskabet og dets aktiviteter
 • Billeder, der understøtter teksten

Regionerne skal kontakte deres netværkskoordinator, hvis de vil have udarbejdet en folder om deres region. De skal selv betale for tryk af materialerne.

Indmeldelseskort (A6) - 4 sider

 • Forside med logo og billede
 • Kort tekst om enheden og om at blive medlem
 • Indmeldelsesblanket

Regionerne skal kontakte deres netværkskoordinator, hvis de vil have udarbejdet en folder om deres region. De skal selv betale for tryk af materialerne.

Roll-up

 • Logo og billede
 • Overskrift
 • Punktopstilling om, hvad enheden tilbyder

Regionerne skal kontakte deres netværkskoordinator, hvis de vil have udarbejdet en folder om deres region. De skal selv betale for tryk af materialerne.

Beachflag (vindbanner)

 • Logo evt. billede
 • Kort tekst

Regionerne skal kontakte deres netværkskoordinator, hvis de vil have udarbejdet en folder om deres region. De skal selv betale for tryk af materialerne.

Company presentation

IDA har et online skabelonsystem til udarbejdelse af trykte materialer fx flyers. I skabelonsystemet er det muligt at ændre tekst og evt. billeder. Man kan kun ændre der, hvor det er "tilladt" i henhold til IDAs designregler.

Kontakt din netværkskoordinator, hvis du vil høre mere om systemet.