Bedømmelseskriterierne

Der er nogle krav, som skal være opfyldt, for at man kan deltage i Science Cup. Det er fx krav til rapportens indhold og opbygning og til deltagernes præsentationer. Der er også krav til, hvordan dommerne vægter indholdet i opgaverne.

 

Hvad lægges der vægt på?Link kopieret

Deltagernes bidrag til konkurrencen bedømmes af en jury med dommere fra de naturvidenskabelige gymnasiefag, virksomhedsfolk og fagfolk fra de videregående uddannelsesinstitutioner.

Der bedømmes efter følgende kriterier

1. Ideen og løsningens originalitet og gennemførlighed

Beskrivelse af ideen, og hvordan den opstod. Hvilket problem løses, og hvordan løses det? Hvilke af FN's 17 verdensmål har givet jer inspiration til idéen, og hvorfor er lige netop dette problem vigtigt at få løst? Fordele og ulemper i forhold til eventuelle løsninger som allerede er udviklet.

2. Anvendelse af naturvidenskabelige principper i løsningen

Hvordan har gruppen udvalgt og anvendt relevant fagligt baggrundsstof og anvendt passende naturvidenskabelige metoder ved behandlingen.

3. Eksperimentelle undersøgelser eller andre analyser

Laboratorieforsøg, andre eksperimenter, computersimuleringer m.m. Redegørelse for gennemførte undersøgelser og/eller analyser af et eller flere trin i produktudviklingen. Dokumentation og databehandling.
Analyserne kan gennemføres på skolen, virksomheder eller videregående uddannelsesinstitutioner.

4. Sikkerhedsvurdering

Vis, hvad I har gjort for at forholde jer til risiko og risikobegrænsning.

5. Anvendelse af virksomheders eller videregående uddannelsers ressourcer

Som inspirationskilde, videnskilde og/eller teknisk assistance

6. Skriftlig og mundtlig præsentation

Layout, struktur, klart, præcist og forståeligt, klar syntese.

 

BedømmelseskriterierLink kopieret

Pointgivning ved bedømmelsen af den skriftlige rapport og den mundtlige fremlæggelse:

  • 30% - Ideen og løsningens originalitet og gennemførlighed
  • 20% - Anvendelse af naturvidenskabelige principper i løsningen
  • 20% - Eksperimentelle undersøgelser eller andre analyser
  • 10% - Sikkerhedsvurdering
  • 10% - Anvendelse af virksomheder eller videregående uddannelser som ressourcer
  • 10% - Skriftlig og mundtlig præsentation
 

Vigtige dokumenterLink kopieret

Følgende dokumenter er lavet som en hjælp til udarbejdelsen af opgaverne samt afleveringen af dem.

Den gode opgave

Risiko matrix

Screeningsark

Afleveringsskema