Formalia

Der er krav for at deltage i Science Cup fx til rapportens indhold og opbygning samt deltagernes præsentationer. Dommerne vurderer opgavernes indhold og deltagernes præsentationer.

Gruppernes bidrag til konkurrencen præsenteres skriftligt og mundtligt. Der skal udarbejdes en rapport, som skal afleveres til IDA. Derefter får gruppen mulighed for at præsentere deres opgave ved de indledende runder (semifinaler).

Rapport

  • Forsiden skal indeholde titel, elevnavne, skole og klasse
  • Indholdsfortegnelse med sidetal
  • Rapporten må være på max. 20 A4 sider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag)
  • Opgaven skal leve op til kravene til indhold (se bedømmelseskriterierne)
  • Opgaven skal afleveres i PDF-format af læreren (må ikke afleveres som zip-fil)

Det kan være en fordel at opbygge rapporten efter 'den gode opgave'.

Mundtlig præsentation

Projektet fremlægges mundtligt ved en semifinale. Vinderne af semifinalerne skal præsentere deres opgave ved finalen.
Læs om krav og deadlines for aflevering af PowerPoint præsentationerne til semifinalerne og finalen.

Prototyper medbringes

Hvis grupperne har fremstillet prototyper eller lignende, skal de medbringes og fremvises ved konkurrencerne. Til finalen er der en konkurrence om den bedste prototype. Præmien er sponseret af Ellehammerfonden.

Bedømmelse

Rapporterne og fremlæggelsen bedømmes af dommere fra naturvidenskabelige fag i gymnasiet, virksomhedsfolk og fagfolk fra de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er dommerne, der suverænt udpeger en vinder. Dommernes bedømmelse kan ikke ankes.