Science Cup forløbet

Science Cup består af en række forskellige tiltag, som giver eleverne en bedre forståelse for innovation og produktudvikling. Alle deltagerne skal til innovationsworkshop, på virksomhedsbesøg og deltage i en semifinale (hvis de afleverer en opgave).

1. Innovationsworkshop

For at give eleverne den bedst mulige introduktion til emnet bliver alle eleverne inviteret til en innovationsworkshop. Her får de en introduktion til, hvad Science Cup er. Samtidig får de undervisning i kreativitet og idéudvikling.

Innovationsworkshopsne bliver holdt i november 2019. De deltagende gymnasier inviteres til en innovationsworkshop i deres nærområde.

2. Virksomhedsbesøg

Alle deltagende klasser tilbydes et virksomhedsbesøg for at introducere eleverne til, hvordan innovation og produktudvikling foregår.

Tidligere har der fx været virksomhedsbesøg hos

Virksomhedsbesøgene foregår fra december 2019 til februar 2020. Hvert besøg aftales med den enkelte klasse, så det passer med deres skema.

3. Aflevering af opgave

De grupper, der afleverer en opgave (som overholder konkurrencekravene), bliver inviteret til en semifinale i deres nærområde. Gruppens lærer udfylder et afleveringsskema over rapporterne og afleverer rapporterne samt skemaet i pdf-format. Rapporten må max. fylde 20 A4-sider, ekskl. bilag. Læs mere om formalia.

Sidste frist for aflevering er 28. februar 2020 kl. 12.00.

4. Semifinaler

Semifinalerne bliver holdt i april 2020.

De grupper, der har afleveret en opgave, som overholder bedømmelseskriterierne, bliver inviteret til en semifinale i deres nærområde.

Læs mere om semifinalerne.

5. Finale

Finalen er onsdag 13. maj 2020. Alle finalistgrupper har mulighed for at rette deres rapport efter semifinalerne. Rapporten skal (uanset om den er rettet eller ej) sendes til IDA og må fortsat max. fylde 20 A4 sider, ekskl. bilag.

Læs mere om finalen.