Science Cup virksomhedsbesøg

Alle deltagere i Science Cup får i perioden december 2018 til februar 2019 mulighed for at besøge en af Danmarks innovative virksomheder. 14 virksomheder er værter for 16 spændende besøg.

En klasse fra Borupgaard Gymnasium besøgte i januar Brüel & Kjær i januar. Her kom deltagerne helt tæt på mekanismerne bag den avancerede teknologi til måling og styring af kvaliteten af lyd og vibrationer.

Formålet med virksomhedsbesøgene

En vigtig del af Science Cup er, at deltagerne besøger en innovativ virksomhed. Formålet med besøgene er at give eleverne et indblik i, hvordan man produktudvikler og arbejder med innovative processer i virksomhederne. Eleverne er selv i gang med at finde løsninger til et problem, de selv har valgt at arbejde med. Ved at give eleverne indsigt i, hvordan virksomhederne griber deres produktionsudvikling an, kan besøgene være en inspiration til elevernes arbejde med deres eget projekt og til udviklingen af deres egne prototyper.

Status på virksomhedsbesøgene

De fleste virksomhedsbesøg var i januar 2019. Det vil sige, at mange af deltagerne har været på virksomhedsbesøg. En klasse fra Borupgaard Gymnasium har fx besøgt Brüel & Kjær i januar (se billede). Her kom deltagerne helt tæt på mekanismerne bag den avancerede teknologi til måling såvel som styring af kvaliteten af lyd og vibrationer.

Derudover har virksomheder som LEGO, VELUX, SEAS-NVE og ROCKWOOL haft besøg af flere klasser hver i januar. Virksomhedsbesøgene er den sidste aktivitet, inden deltagerne skal aflevere deres opgaver 28. februar 2019. De grupper, hvis projekt lever op til bedømmelseskriterierne, kvalificerer sig til semifinalerne, der bliver holdt i april 2019.

Mangel på ingeniører i Danmark

De virksomheder, der er værter for et virksomhedsbesøg, er med til at inspirere eleverne til at søge ind på en videregående naturvidenskabelig uddannelse. Danmark har fremover brug for rigtig mange naturvidenskabelige kandidater. Med Science Cup er håbet, at flere studerende vælger en naturvidenskabelig uddannelse.