Mørkhøj Skole anvender ny læringsteknologi

Mørkhøj Skole har etableret et nyt Innovationscenter. Innovationscenteret er et ”Future Classroom Lab”, hvor eleverne arbejder innovativt med idéudvikling og problemløsning med det mål, at de skal tilegne sig det 21. århundredes kompetencer.

Centeret er delt op i forskellige læringszoner kaldet præsentationszone, feedbackzone, kodnings- og innovationszone samt kreazone og forskellige produktionszoner.

Til at understøtte læringen har centeret en række teknologier som fx 3D printere, virtual reality og Lego Mindstorm robotter.

Innovationscenteret skal gøre det muligt for lærere og elever at skabe digitale læringsforløb sammen og i højere grad gøre eleverne til medskabere af deres egen læring. For lærerne betyder det en ændring i professionsidentitet, hvor de i højere grad bliver facilitatorer.

"Teknologi er ikke et læringsmål i sig selv, for den teknologi, vi har i Læringscentret, bliver hurtigt forældet. Teknologi er flygtigt, så derfor er det vigtigt, at vi tænker læring ind i det”, udtaler skoleder Timm Hald, Mørkhøj skole.

Case om læringscenter på Mørkhøj Skole