Odense Universitetshospital hjælper patienter i respirator

En app giver patienter i respirator en stemme på Odense Universitets Hospital.

På Odense Universitetshospital, Anæstesiologisk intensivafdeling V er patienter tilkoblet respirator ikke lagt i kunstig koma. Den begrænsede kommunikation kan dog være en stor udfordring i en professionel holistisk sygepleje. Ud fra devisen ”There is an App for it All”, fik nogle sygeplejersker på Intensivafdelingen ideen til, hvordan de ved hjælp af digital teknologi kunne give patienter i respirator en stemme.

Løsningen kaldes Talk2Care og er tilgængelig via en tablet. Løsningen er baseret på så enkle og intuitive ikoner, at det ikke er nødvendigt for sygeplejerskerne at tilegne sig helt nye kompetencer for at anvende Talk2Care.

Talk2Care anvendes af patienter og medarbejdere og har øget tilfredshed i forhold til kommunikation og interaktion mellem patient og medarbejder.

”Kan man mærke, at der er andre spørgsmål, der brænder på, af mere eksistentiel art, så kan Talk2Care også understøtte den svære samtale med kritisk syge patienter tilkoblet en respirator.”, udtaler Eva Lærkner, ph.d.-studerende og sygeplejerske på Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital.

Case om Talk2Care på OUH