Digitale medier

For at holde en ensartet visuel identitet og tone på de digitale medier, er der forskellige regler og guidelines, som skal overholdes.

Reglerne for brug af skrifttype på online medier er de samme, som for IDAs øvrige materialer. De fleste online medier bruger systemskrifter. Hvis man selv kan bestemme, hvilken skrifttype, der skal bruges - skal man vælge

  • Montserrat

Læs mere om IDAs skrifttyper, og hvordan de skal bruges.

Når man opretter et socialt netværk, skal det overholde IDAs regler ift. navngivning, valg af grafikelement (billed ID) mm.

Grafikelementerne skal overholde IDAs designregler og navngivningsregler – og bliver udarbejdet via IDAs marketingenhed.

Regioner og fagtekniske enheder 
Når regioner og fagtekniske enheder er på de sociale medier fx LinkedIn og Facebook, skal de anvende deres officielle navn fx IDA Fyn eller Byggeteknisk gruppe, IDA Fyn.

Som profilbillede skal man bruge logoet for den overordnede enhed dvs. Byggeteknisk gruppe, IDA Fyn skal anvende logoet for IDA Fyn.

Hjemmesider for IDA - herunder ida.dk - er IDAs ansigt udadtil. Det skal derfor være tydeligt, at det er IDA, der er afsender. Det vil sige, at hjemmesiderne skal overholde IDAs designregler.

Har du spørgsmål til brug af ida.dk, kan du kontakte Kim Elmose, Udviklingsredaktør.

Alle regioner og fagtekniske enheder har en mailskabelon til udsendelse af nyhedsmails. I skabelonen kan man vælge, om man vil have enhedens logo med eller ej.

Der må ikke ændres på skabelonen. Der er indbygget nogle valgmuligheder og dermed også nogle frihedsgrader i skabelonen. De angivne typografier skal altid bruges, og man skal bestræbe sig på, at teksten bliver så kort og præcis som mulig (den skal helst holde sig inden for et ”mail-vindue”).

Mailskabelonen sendes ud af IDA (netværkskoordinatoren).

IDA anvender iPaper til udgivelse af elektroniske publikationer.

iPapers kan med fordel bruges, hvis man skal sende en mail med fx en brochure eller et program til et arrangement. I mailen er der et link til den elektroniske publikation - ikke selve publikationen. Hvis materialet fx bliver ændret, efter at mailen er sendt ud, vil modtagerne alligevel se det gældende via linket. Det samme gælder, når man benytter linket på ida.dk.

Hvis man udarbejder og retter mange elektroniske publikationer (iPapers), kan man få en hurtig adgang til at uploade PDFen. Kontakt Nicoline Steffens, IDAs Marketingenhed.

Læs mere om elektroniske publikationer (iPapers)