Eksempler på videoelementerne i brug

Vi har samlet nogle eksempler på videoer, hvor elementerne er i brug. Du kan klikke på billederne og se elementerne som video.

Navneskilt/lower thirds

Navneskiltet bruges til at fortælle seerne, hvad personen på skærmen hedder og eventuelt vedkommendes titel. 

Title/intro

Tekstelementet kan benyttes, når der er behov for at præsentere fx videoens tema/vinkel. Det kan også benyttes, hvis du har brug for at understrege fakta midt i en video.

Bullets

Bullets kan bruges til at præsentere flere fakta på én gang – på en let og overskuelig måde.

Animerede logoer

De animerede logoer kan fx bruges som en breaker eller som en del af en outro, hvor du har behov for at vise IDAs logo.

Kanallogo/Channel Logo

IDAs logo bruges til at vise seeren, at IDA er afsender på denne video. Kanallogoet bør som udgangspunkt være synligt på videoen fra start til slut.  

Outro

Outro-elementet kan bruges til at afslutte en video, hvor der fx er behov for at fortælle, at der kan læses mere på en specifik URL, eller hvis du vil slutte videoen af med at vise en dato.