Gode råd til tekstning af video

Alle videoer til IDAs Facebookside bør som udgangspunkt være med undertekster.

Under 5 pct. af brugerne på Facebook hører lyden, når de ser video. Video indgår samtidig i dag i så mange forskellige sammenhænge, at du ikke kan forvente, at brugeren altid kan høre lydsporet på videoen. 

Generelt er det en god service at tilbyde undertekster til dine videoer.

Når et videoklip skal undertekstes, kan du selv tekste det, der bliver sagt, eller du kan få tekstet din video hos et tekstningsbureau.

Er du i tvivl om, hvordan vi tekster i IDA, bør du som udgangspunkt følge Retningslinjer for undertekstning.

De vigtigste tommelfingerregler og ting, du skal være opmærksom på, har vi listet her

Udseende: Sådan formaterer vi undertekster i IDA

 • I Danmark har vi tradition for, at underteksterne står med hvid skrift, typisk på halvgennemsigtig sort baggrund eller med mørk omkransning af bogstaverne. Så det gør vi også i IDA.
 • Undertekster skal altid skrives med fonten Arial Regular.
  • Er din video 1.920x1.080 px bør du bruge fontstørrelse 60.
  • Er din video 1080x1080 (eller andre formater, der er 1080 i bredden, 1080x1350, 1080x1920) bør du bruge fontstørrelse 34.
 • Undertekster er som regel midterstillede, og undertekster står som hovedregel i bunden af billedet. Hvis der er grafik eller billeder, der umuliggør en placering i bunden, kan du hæve underteksterne et par linjer.
 • Vi skriver – som absolut hovedregel – undertekster på maks. to linjer.

Timing: Så længe skal din tekst være synlig

I forhold til undertekster er det vigtigt at huske, at undertekster IKKE er det samme som transskribering. Du bør skrive, hvad personen mener, og ikke nødvendigvis ordret, hvad der bliver sagt.

Så omskriv det, der bliver sagt, så meningen beholdes. Teksten kan stå der i forhold til følgende tommelfingerregler

 • Der må maks. være 42 anslag pr. linje (mellemrum og tegn tæller med). Hvis det bliver længere, kan læserne ikke nå at læse teksten.
 • En linje tekst skal stå i min. 3 sek. (maks. 42 anslag).
 • Med to linjers tekst skal tekstbilledet være på skærmen 5-7 sek. (maks. 84 anslag i alt).
 • Ingen tekst bør stå på skærmen i mindre end 2 sek., uanset hvor kort den er.

Tegn i undertekster

 • Tegn som prikker og udråbstegn bør benyttes sparsomt.
 • Semikolon, parentes og tankestreg bør ikke benyttes.
 • Vi bruger dog fortsættelsesstreger (bindestreger) til at markere slutningen og starten på en sætning, der fortsætter over flere undertekster.
 • Citeret tale markeres med citationstegn. Fx ”Tale tale tale”.
 • Sætninger over flere skærmbilleder markeres med bindestreger for at vise, at sætningen fortsætter, og bindestreg for at vise, at det er en fortsat sætning.