Gode råd til opsætning

Der er blevet samlet en oversigt over gode råd til, hvordan du kan opsætte din tekst.

  • Del din tekst op i små afsnit
  • Brug underoverskrifter til at synliggøre, hvad teksten handler om.

Det giver luft på siden og virker mere indbydende for modtageren.

Lav præcise og informative overskrifter

Hjælp modtageren til at få et hurtigt overblik over indholdet på din side ved at lave præcise og informative underoverskrifter.

Lad hvert afsnit indeholde et selvstændigt budskab

Det er de færreste, der læser en tekst fra den ene ende til den anden (fra top til bund på nettet). Man springer rundt i teksten. Sørg derfor for, at dine afsnit indeholder hver sit selvstændige budskab, som kan læses og forstås isoleret uden at læse afsnit før og efter.

Faktabokse er gode til flere ting:

  • De kan afhjælpe at teksten bliver for tung – ved at du placerer noget af sideindholdet i bokse.
  • De kan præsentere læseren for relateret indhold, der ikke indgår direkte i tekstens emne, men minder om det.
  • De skaber liv på siden ved at bryde indholdet op i mindre dele og præsentere det på forskellige måder (fx med grå baggrund eller grå kant).

Det tager kun få sekunder for dine modtagere at skimme din side. Øjnene løber ned over skærmen efter relevant indhold – finder de ikke noget, er de hurtigt videre til noget andet.

Hjælp dine modtagere til at finde relevant indhold  ved at sætte links ind i teksten.

Når du sætter et link ind, skal du linke fra et eller flere relevante ord fx "Læs mere om energi og miljø" i stedet for "Læs mere her".

Teksterne skal tilpasses modtageren og den kommunikationskanal, hvor de bliver brugt.

Giv teksten en klar overskrift

Hvis din tekst har en ”kedelig” overskrift – fx: ”Analyse af xxx”, så erstat den med en mere interessevækkende og konkret overskrift – fx ved at bruge centrale pointer eller konklusioner fra teksten, a la: ”Manglende tid hæmmer ingeniørers karrierer”.

Del teksten op

  • Bryd afsnittene op i mindre dele og skær alt overflødigt indhold, gentagelser m.m. væk.
  • Giv hvert afsnit en klar underoverskrift. 

Fjern kunstige overgange

Når du deler din tekst op i små afsnit, skal du huske at give modtageren mulighed for at læse afsnittene enkeltvis og i vilkårlig rækkefølge. Denne valgfrihed skal afspejle sig i sproget.

Fjern kunstige overgange som ”indledningsvis”, ”imidlertid”, ”endvidere”, ”et andet eksempel” og ”slutteligt”, der forudsætter, at teksten læses i en bestemt rækkefølge.

Find tekstens nøgleord 

Find nøgleordene i hvert afsnit; sæt dem forrest i dine sætninger, så hvert afsnit bliver skanbart. Gør artiklens nøgleord til en del af overskriften og underoverskrifterne.

Undgå tidsbestemte udtryk

Tidsbestemte udtryk begrænser tekstens levetid. Vær påpasselig med at bruge formuleringer som ”i dag”, ”sidste år”, ”ny” osv.