Guidelines for kommunikation på engelsk

IDA har udarbejdet en oversigt over de generelle guidelines, der er udarbejdet for kommunikation på engelsk. Når vi i IDA skriver tekster på engelsk, bruger vi britisk engelsk.

På engelsk hedder IDA

 • The Danish Society of Engineers

Skriv så vidt muligt altid enhedens eller produktets danske navn fx

 • IDA Forsikring (Insurance)
 • IDA Bank (Banking)

Den engelske oversættelse af "Viden der styrker" er

 • Engineering Society

Ligefremt sprog

 • Brug aktiv frem for passiv sætningskonstruktion.
  Fx
  We will give priority to candidates with following qualifications
  i stedet for
  Candidates with the following qualifications will be given priority
 • Skriv korte sætninger
 • Let tilgængeligt sprog dvs. undgå overflødig information

Stavning

Nogle ord staves forskellige på britisk engelsk og amerikansk engelsk. Det er vigtigt at være opmærksom på.

Britisk Amerikansk
Colour Color
Study programme Study program
Centre Center

Brug en ordbog, hvis du er i tvivl.
Du kan også sætte din stavekontrol til Engelsk (Storbritannien).

Ord, der ender på -ise eller -ize

Du skal bruge -ise, da det er det mest brugte på britisk engelsk - også selvom stavekontrollen nogle gange foreslår -ize.

Britisk Amerikansk
Globalise Globalize
Realise Realize

Stednavne, der indeholder æ, ø eller å

Vi bruger det danske bogstav. Undgå så vidt muligt at erstatte med ae, oe og aa.

Its eller it's

Its er ejefald (the dog wags its tail). It's er en forkortelse for "it is" eller "it has". Det virker forvirrende, fordi man som regel bruger apostrof til at markere ejefalds -s på engelsk (fx Peter's dog).

Vær opmærksom.

Flertal af forkortelser

Flertal af forkortelser skrives uden apostrof
fx UFOs, MEPs, PhDs, BScs.

Flertal af tal

Flertal af tal skrives uden apostrof
fx Pilots of 747s undergo special training.

Dobbelte konsonanter

På britisk engelsk fordobles slot-l efter en kort vokal, når man tilføjer -ing eller -ed til verber (eneste undtagelse er parallel, paralleled), og når man tilføjer -er for at ændre verber til substantiver.

fx

 • travel, travelling, travelled, traveller
 • level, levelling, levelled, leveller

Andre konsonanter fordobles kun, hvis rod-verbets sidste stavelse udtales eller fremhæves markant.

 • admit, admitting, admitted
 • refer, referring, referred
 • format, formatting, formatted

men

 • benefit, benefiting, benefited
 • focus, focusing, focused
 • combat, combating, combated
 • target, targeting, targeted

Der er nogle få undtagelser for verber, der ender på -p

fx

 • handicapped
 • kidnapped
 • warshipped

men ikke developed.

Brug -ct ikke -x

fx

 • connection
 • reflection

Undtagelser

 • complexion
 • flexion

Vægtangivelser

Skriv

 • gram (ikke gramme)
 • kilogram (ikke kilogramme)
 • tonne (ikke ton. Ton refererer til det ikke-metriske system)

Meter eller metre

 • Metre ved måling af længde
 • Meter for måleinstrumenter fx hastighedsmåler

Judgment eller judgement

 • Judgment i juridisk sprog (uden e i midten)
 • Judgement i ikke juridisk kontekst

Store og små bogstaver

Navne og stednavne

 • Navne og stednavne skrives med stort begyndelsesbogstav som på dansk.
 • Nationaliteter og sprog skrives også med stort
  fx. Mary was Australian but spoke Danish

Generelle henvisninger med små bogstaver

Generelle henvisninger skrives med små bogstaver, men specifikke referencer skrives med stort begyndelsesbogstav.
Fx

 • Many communication departments in Denmark have English Style Guides
 • The Communications department at IDA has an English Style Guide

Generelle henvisninger til grader og studier skal også skrives med små bogstaver

 • bachelor's degree
 • bachelor's programme
 • master's degree
 • master's programme

Specifikke titler med stort begyndelsesbogstav

Fx

 • Master of Arts
 • Master of Science

Afdelingsnavne med stort begyndelsesbogstav

Fx

 • Group Services
 • Policy and Press

Forkortelser

Dansk Engelsk
dvs. i.e.
fx e.g.
osv. / m.m. etc.
e-mail e-mail
it IT
ph.d. PhD

Overskrifter

Når vi skriver for IDA bruger vi kun stort begyndelsesbogstav.

Generelt må man gerne bruge store begyndelsesbogstaver i alle ord (bortset fra forholdsord og bindeord), men det gør vi ikke, når vi skriver for IDA.

Kommatering

Tommelfingerregler

Komma kan bruges som separator i en liste

 • Bananas, oranges, berries, etc.

Komma kan bruges som separator i sammensatte sætninger

 • He was young ang ugly, but she was old and beautiful

Komma kan (men skal ikke nødvendigvis) bruges efter indledende sætninger

 • In 2013, IDA remodelled the whole office building according to the free of time and place concept.

Komma skal bruges rundt om indskudte sætninger og ord

 • It was, however, quite cold outside
 • The train, which was late, arrived at the station

Kommasætningen kan have betydning for forståelse af teksten

 1. The letters, which are handwritten, will be sent out
 2. The letters which/that are handwritten will be sent out

I sætning 1 og 2 står der

 1. Brevene, der i øvrigt er håndskrevne, skal sendes ud.
 2. De håndskrevne breve skal sendes ud.
  Dvs. at det kun er de håndskrevne breve, der skal sendes ud 

Skriv korte og præcise sætninger for at undgå misforståelser

I IDA bestræber vi os på at skrive korte og præcise sætninger. Dette er for at undgå at sætte for mange kommaer og for at minimere risikoen for kommaer, der er sat forkert.

Hellere et komma for lidt end et komma for meget

En gylden regel for engelsk kommatering er "When in doubt, leave it out"

Høfligheds-spørgsmålstegn

Der skal ikke være spørgsmålstegn efter anmodninger og instruktioner som fx

 • Would you please sign and return the attached form to IDA

Indledning og afslutning af breve

Der er tre muligheder, som du kan vælge mellem

 • Dear Sir/Madam ... Yours faithfully...
  Det er meget formelt og bruges, når du ikke kender navnet på den person, du skriver til 
 • Dear Mr/Ms/Dr Smith ... Yours Sincerely
  Det er høfligt og mindre formelt. Det bruges, når du kender modtagerens navn, men ikke kender vedkommende personligt. 
 • Dear/Hi Jesper ... Best regards/Kind regards/ Best wishes
  Det er venligt og uformelt. Det bruges, når du kender personen, eller hvis vedkommende henvender sig uformelt til dig. Bliver ofte brugt i e-mails, da de er mindre formelle end officielle breve.

I IDA bruger vi ikke komma efter indledning og afslutning

Dear Sir

I hope this letter finds you well.

Yours faithfully

...

Tal, dato og klokkeslæt

Tal

Brugen af komma og punktum som separator i tal er omvendt af dansk

Dansk Engelsk
1.000.000 (1 million) 1,000,000
3.000 (3 tusind) 3,000
5,5 (fem og en halv) 5.5

Priser

Når du skriver en pris, skal du skrive valutaen foran tallet.

Dansk Engelsk
170 mill. kr. DKK 170 mill.
10.000 $ $ 10,000

Procent og procent point

Vær opmærksom på forskellen mellem percentage (eller %)  og percentage point(s); en stigning fra 5 % til 7 % er en stigning på to procentpoint (eller en stigning på 40 %), og ikke en stigning på 2 %.

Datoer

Dansk Engelsk
Torsdag 3. januar 2013 Thursday 3 January 2013

Månedsnavne og ugedage skrives med stort begyndelsesbogstav

Dansk Engelsk
marts March
tirsdag Tuesday

Årstider skrives med lille begyndelsesbogstav

Årstider skriver vi med lille begyndelsesbogstav fx summer og winter - præcis som på dansk. Den eneste undtagelse er, hvis der bliver henvist til en specifik sæson (Spring Semester).

Årtier skrives uden apostrof

 • In the 1990s
 • in the nineties

Klokkeslæt

Vi 24-timers skalaen, når vi skriver klokkeslæt - præcis som på dansk.

 • 15:25 (brug kolon som separator - det er standard i EU)

Tidsforløb

Brug forkortelsen (h) for time ved angivelse af tidsforløb

 • The meeting at IDA lasted 2½ h.

Forholdsord

Det kan være svært at bruge de rigtige forholdsord på engelsk.

En klassisk fejl er at bruge "in" eller "for" i stedet for "of".

Dansk Engelsk
Professor i farmakologi Professor of Pharmacology
Kandidat i bioteknologi MSc in Biotechnology

Brug en ordbog, hvis du er i tvivl.

Titler og stillingsbetegnelser

Der er forskel på, om titlen skrives før eller efter personens navn

Når titlen står før personens navn, er det en titel, og så skal den stå med stort begyndelsesbogstav

 • Professor John Doe

Når titlen står efter navnet, er det en beskrivelse af, hvad personen arbejder med. I de tilfælde skal titlen stå med små bogstaver.

 • John Doe, professor

Akademiske grader

Dansk Engelsk
bachelor BA/BSc
cand.scient. MSc
cand.mag. MA
ph.d. PhD

Visitkort og e-mailsignatur

Din engelske titel skal skrives på en selvstændig linje under dit navn.

 • Marketing Consultant
 • Professor of Computer Science
 • Head of >Department<
 • Network Coordinator
 • Senior Political Advisor