Råd til opbygning af tekst

Der er blevet samlet en oversigt over generelle råd til opbygning af din tekst, som inspiration.

Tænk på, hvad dine modtagere har behov for at vide – og ikke på, hvad du selv har lyst til at fortælle.

Forestil dig, at du skriver til en konkret person, som har brug for information. Det hjælper til at målrette din tekst.

Når du skriver til nettet, så benyt den journalistiske nyhedstrekant – også kaldet den ”omvendte nyhedstrekant”. Dvs. lad dit budskab træde tydeligt frem fra første sætning og uddyb emnet derefter.

Det er en god idé at skrive en manchettekst (indledning), som opsummerer artiklens indhold på to til fem linjer. Manchetten skal stå med fed skrift øverst i artiklen lige under overskriften.

Skær overflødige ord og sætninger væk og sæt mange punktummer. Ønsker du at give uddybende information, så sæt links ind til mere information.

En overskrift fungerer som en dør til teksten: er den kedelig eller uforståelig, får du ikke læseren indenfor.

Gør overskriften interessant

Skær ind til benet og løft sløret for de mest interessante pointer fra din tekst.

 • Fx vil det være smart at skrive ”Klimaplan: Skær 90 pct. af CO2-udslippet og spar milliarder” i stedet for ”Klimaplan skruer kraftigt ned for Danmarks CO2-udslip”.

Gør overskriften forståelig

Forestil dig, at du slet ikke kender teksten – og læs så din overskrift. Giver den mening? Siger den noget om indholdet?

 • Fx  giver ”Det er dyrt ikke at investere i de ledige” meget mere mening end ”Vi har ikke råd til at lade være”.

Det er mere læsevenligt og taler mere direkte til modtageren, når vi bruger talesprog frem for papirsprog. Det betyder også, at talesprog er nemmere for modtagere at forstå.

Forestil dig, at du er i gang med en telefonsamtale med din modtager. Lad være med at bruge ord og ordstillinger, du ikke ville bruge i telefonen:

 • Skriv ”Er kontrakten blevet væk” i stedet for ”Er kontrakten bortkommet”.
 • Undgå papirord som fx ”således”, ”såfremt” og ”angående”.
  Skriv i stedet ”så”, ”hvis” og ”om”.
 • Undgå passivformen (med s-endelse: ”emnet præsenteres” osv.). Den fortæller ikke, hvem der gør hvad.
  Brug i stedet aktivformen (”formanden præsenterer emnet”). Det gør din tekst mere vedkommende.
 • Brug ”du” og ”man” – det giver mere nærhed og et aktivt sprog.
  ”Man” er god, når teksten handler om regler.
  ”Du” er god, når det drejer sig om handlingsanvisninger. Fx: ”På det karrieremæssige område taler man om tre livsfaser. Hvor er du i din karriere?”.
 • Lad være med at bruge forældede udtryk som ”hidhøre” eller ”desuagtet”.