11.05.2019
2 min læsetid

Thomas Damkjær Petersen valgt som formand for IDA

På det konstituerende repræsentantskabsmøde den 11. maj 2019 blev Thomas Damkjær Petersen enstemmigt genvalgt som formand for IDA.

Søren Lauridsen

af Søren Lauridsen

Thomas Damkjær Petersen er genvalgt som formand for IDA for en ny tre-årig periode. (2019 - 22).

IDAs repræsentantskab har netop enstemmigt valgt Thomas Damkjær Petersen til at stå i spidsen for Ingeniørforeningen, IDA de kommende tre år. Han er dermed genvalgt, da han også har haft formandsposten de seneste tre år.

Gennem de seneste tre år har IDA oplevet en medlemsvækst på godt 19.000 medlemmer. Med i alt 119.000 medlemmer gør det IDA til et stærkt talerør for Danmarks ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og IT-professionelle.

IDA har gennem de seneste år intensiveret sin ambition som ”teknologiens stemme” ved at præge den offentlige debat om, hvordan Danmark bedst omstiller sig under den hastige teknologiudvikling. For eksempel efterspørger dansk erhvervsliv mere end nogensinde STEM-kompetencer, som nu gennem en koordineret national indsats løftes gennem Teknologipagten.

De seneste år har også betydet en kolossal digital omvæltning, som har et kæmpe potentiale for øget produktivitet og serviceforbedringer, men udviklingen kalder samtidig på etisk styring. Her har IDA aktivt bidraget til oprettelsen af et Dataetisk Råd, så teknologien forbliver en hjælper, vi som samfund kan have tillid til.

Blandt de kommende indsatser vil IDA arbejde med konkrete og konstruktive bud på, hvordan Danmark kan investere stadig mere i forskning, fordi det er en afgørende forudsætning for en bæredygtig verden og for at bevare Danmark som et rigt velfærdssamfund.

Thomas Damkjær Petersen kan træffes via pressechef Søren Lauridsen på mobil 30637723