02.07.2020
2 min læsetid

Tidlig pension skal gælde for både fysisk og psykisk nedslidte

Et flertal af danskerne støtter ideen om en ret til tidlig pension for udvalgte grupper. 80 pct. af tilhængerne mener også, at retten skal gælde både fysisk og psykisk nedslidning. Det viser en ny befolkningsundersøgelse fra IDA.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Ældre mand på café

En ret til tidligere tilbagetrækning bør gælde for både fysisk og psykisk nedslidte, mener et stort flertal af danskerne. Blot hver syvende dansker mener, at retten udelukkende skal gælde fysisk nedslidte.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil regeringen hurtigst muligt efter sommerferien præsentere et udspil om en ret til tidlig pension for nedslidte. Samtidig er det regeringens ambition, at en sådan ret skal træde i kraft den 1. januar 2021. Efter alt at dømme vil forslaget til reformen bygge på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og mere end 40 år på arbejdsmarkedet vil blive et af hovedkriterierne for at få mulighed for at trække sig tilbage før pensionsalderen.

Og et stort flertal af danskerne ser ud til at støtte forslaget om differentieret pension for udvalgte grupper på arbejdsmarkedet. I en ny befolkningsundersøgelse, som Userneeds har lavet for IDA, svarer kun otte pct., at de ikke mener, at det er en god idé. 37 pct. bakker op om forslaget, mens halvdelen af befolkningen synes godt om ideen, men mener samtidig, at det bliver svært at lave rimelige kriterier for en ret til tidlig pension for udvalgte grupper på arbejdsmarkedet.

IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, forstår denne skepsis.

”Det er enorm udfordring at skrue et retfærdigt system sammen med differentieret pensionsalder. Det giver god mening at tælle, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, men vi skal også vide, hvad der ellers tæller med i vurderingen. Fra vores egen medlemskreds ved vi, at mange fx har taget en håndværksuddannelse og siden efteruddannet sig til diplomingeniør. Vil de blive siet fra, selvom de i årevis har arbejdet som håndværkere på byggepladser, inden de uddannede sig til ingeniører? Vi venter spændt på regeringens udspil, for der vil være en lang række udfordringer af denne karakter, når kriterierne for en ret til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal skrues sammen. Jeg vil opfordre regeringen til at have fokus på alle faggrupper og inddrage perspektiver fra videnspersoner fra alle faggrupper, når kriterierne for en ret til tidlig pension udformes,” siger han.

Undersøgelsen viser også, at 80 pct. af danskerne, der er tilhængere af en ret til tidligere pension for udvalgte grupper, mener, at retten skal gælde for både fysisk og psykisk nedslidte. Kun hver syvende dansker mener, at retten udelukkende skal gælde fysisk nedslidte. 

”Et ensidigt fokus på fysisk nedslidte vil være ude af trit med udviklingen og udfordringerne på det moderne arbejdsmarked. Vi ser heldigvis i dag, at mange af de allermest slidsomme processer som tunge løft og gentagende bevægelsesmønstre i industrien allerede er blevet afløst af automatisering og anden ny teknologi. Til gengæld er stress desværre blevet en folkesygdom, som sammen med psykisk nedslidning udgør en af de helt store udfordringer i det grænseløse arbejdsliv. Derfor må en ret til tidligere tilbagetrækning naturligvis også omfatte psykisk nedslidning. Alt andet vil være urimeligt,” siger Thomas Damkjær Petersen.