Samarbejdsudvalg (SU)

På virksomheder med mere end 35 medarbejdere er der pligt til at medarbejderne informeres og høres. Her kan det være hensigtsmæssigt at oprette et SU.

På det private område er der ikke ret og pligt til at oprette et SU, medmindre dette følger af overenskomst eller lokalaftale. Dog er der på virksomheder med mere end 35 medarbejdere pligt til at medarbejderne informeres og høres. Her kan det være hensigtsmæssigt at oprette et SU.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er mulighed for at oprette SU på din virksomhed bør du kontakte IDA via vores kontaktformular.

Standardaftale

IDA har udarbejdet en standartaftale om samarbejdsudvalg. Standardaftalen er ment som inspiration og kan således tilpasses de enkelte virksomheder.

Aftale om samarbejdsudvalg

Hvilken hjælp og service kan IDA tilbyde?

IDA kan være behjælpelig med råd og vejledning i opstartsfasen.

Vælges du som SU-repræsentant skal du kontakte IDA, så du kan blive anmeldt overfor arbejdsgiveren.

Du vil automatisk få invitation til at deltage i IDAs kurser for tillidsvalgte.