29.10.2017
3 min læsetid

Trepartsaftale om VEU er fanget i fortiden

Fremtidens VEU-system vil fortsat fokusere på videre- og efteruddannelse for ufaglærte og faglærte. IDA mener, det er ærgerligt, at aftalen ikke sikrer livslang læring for alle på det danske arbejdsmarked.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Hvis vi skal undgå et truende kompetencegab, kræver det, at alle faggrupper løbende omstiller sig, for alle vil få stigende behov for at opdatere deres viden og kunnen. 

”Livslang læring er nødvendigt for alle grupper det danske arbejdsmarked - også højtuddannede. Den udfordring løser VEU-aftalen desværre ikke.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA, til trepartsaftalen om fremtidens videre- og efteruddannelsessystem, VEU. 

”Ved disse forhandlinger var der alle tiders mulighed for at fremtidssikre et VEU-system, som kommer alle faggrupper til gode, og som matcher erhvervslivets behov. Livslang læring er vigtigt for alle på det danske arbejdsmarked – fra den ufaglærte til den højtuddannede. Med dagens aftale bliver fx de højteknologiske virksomheder, som udelukkende har it-specialister, ingeniører og andre vidensarbejdere blandt deres medarbejdere, ikke tilgodeset. Det er ikke visionært,” siger han.

I aftalen er der fundet 20 millioner kroner til de videregående uddannelser, som skal fordeles over de næste 4 år. IDA-formanden anerkender, at der er fundet penge til de højtuddannede, men han mener, det er for lidt. Ligesom han ærgerlig over, at aftalen ikke sikrer sammenhæng i VEU-systemet på tværs af faggrupper, hvilket er en klar styrke ved det danske arbejdsmarked.

”Vi har brug for at imødegå et truende kompetencegab og klæde hele den danske arbejdsstyrke bedst muligt på til den øgede digitalisering og automatisering, der skyller ind over de danske virksomheder. Den udfordring løser aftalen desværre ikke fuldt ud,” siger Thomas Damkjær Petersen.

IDA håber, at regeringen gennem andre initiativer vil have et mere ambitiøst fokus på, at omstillingen til industri 4.0 kræver, at også højtuddannede får bedre adgang til den rette teknologiske kompetenceudvikling.