19.04.2018
4 min læsetid

Vedholdende potentiale for automatiseringsgevinster i industrien

Et stort milliardpotentiale for yderligere automatisering banker fortsat på fabriksportene i danske industrivirksomheder, viser ny analyse fra Ingeniørforeningen, IDA.

Ole Haun

af Ole Haun

Det er nu tredje gang siden 2014, at IDA skønner et tocifret milliardpotentiale for at øge produktiviteten i virksomhederne gennem investeringer i nyt automatiserings- og produktionsudstyr.

Vurderingen kommer fra medlemmerne af IDAs industripanel, som i 2018 skønner, at virksomhederne kan øge produktiviteten med 24 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen, som er økonomisk rentable med en tilbagebetalingstid på under to år. Det svarer til et automatiseringspotentiale på 66 mia. kr. og er en stigning på 6 procent i forhold til 2014, hvor panelet vurderede potentialet første gang.

Det øgede potentiale betyder ikke nødvendigvis, at Danmark, der i forvejen er godt med automatiseringsmæssigt, er sakket bagud. Én forklaring kunne nemlig være, at den teknologiske udvikling hele tiden åbner nye muligheder for yderligere automatisering, som det anføres i analysen

”Men uanset grunden er det vigtigt, at virksomhederne holder sig på omgangshøjde med de teknologiske muligheder, for det er blandt andet gennem indførelsen af ny teknologi, at vi kan styrke konkurrencekraften og fastholde danske job,” påpeger IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

Han henviser til, at hver tredje deltager i industripanelet har svaret, at modtrækket til automatisering ville være at flytte produktionen ud af landet.

Samme barrierer

De lovende potentialer er imidlertid ikke det eneste, som går igen i panelets 2018-vurdering, det gør en række af barriererne også. Blandt de væsentligste showstoppere er mangel på tid og manglende viden om automatisering, men også mangel på it-specialister og andre typer af kvalificeret arbejdskraft markerer sig i top 5 over de væsentligste barrierer.

”Jeg er ikke i tvivl om, at tid er en knap ressource i en travl industrihverdag, men i analysen kan vi se, at én af måderne til at overvinde barriererne på helt banalt har været, at virksomheden satte den fornødne tid af til at gennemføre ændringerne,” siger Thomas Damkjær Petersen.

”Der hvor vi kan skubbe på som samfund er til gengæld at styrke den tekniske forskning, så vi kan formidle den nyeste viden om mulighederne videre til virksomhederne. Samtidig er det oplagt, at man, både nationalt og i de regionale erhvervsfora, sætter ind på at sikre adgang til relevant uddannelse og efteruddannelse i automatisering og digitalisering,” fremhæver Thomas Damkjær Petersen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen "Potentialer og barrierer for automatisering og digitalisering i industrien - 2018" er gennemført blandt medlemmerne af IDAs industripanel, som alle er beskæftiget i produktionsvirksomheder. I alt er der indkommet 565 svar.