10.03.2019
2 min læsetid

Virksomhedsledere øjner vækstpotentiale i klimaforandringerne

Klimaforandringerne er en chance for vækst ifølge IDAs virksomhedsledere. Det er en af konklusionerne i en analyse fra IDA, som har spurgt 242 virksomhedsledere om deres arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Mand med VR-briller

Klimaforandringer er en mulighed for vækst, mener især ledere i de store virksomheder.

Kun få virksomhedsledere ser klimaforandringerne som en trussel mod virksomheden, mens mere end hver tredje øjner de gyldne forretningsmuligheder, der ligger i dem.

Det er især ledere af virksomheder med over 200 medarbejdere, der har taget de positive briller på i forhold til klimaforandringerne. Her er det ni ud af 10, der svarer, at de ser en form for forretnings- og vækstmulighed for virksomheden. Analysen viser dermed, at arbejdet med FN’s Verdensmål ikke blot sikrer en mere bæredygtig klode, men at det kan skabe vækst og værdi ude i de danske virksomheder.

»Normalt forbinder vi ordet ’klimaforandringer’ med noget ubetinget negativt. Og det er det mestendels også, fordi klimaforandringerne påvirker hele klodens økosystem og liv. Men vores analyse viser, at klimaforandringer kan have nogle positive sideeffekter som, at det kan gavne de danske virksomheder, der arbejder med FN’s Verdensmål. Det betyder, at det at arbejde for en grøn og bæredygtig klode kan gå hånd i hånd med forretningsmuligheder, og at IDAs virksomhedsledere ikke ser vækst og bæredygtighed som modsætninger men som gode, grønne alliancepartnere,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

At påtage sig et grønt og socialt ansvar for FN’s Verdensmål er ikke alene en forretningsmæssig fordel i virksomhedsledernes optik. Analysen viser også, at de virksomheder, der for alvor har taget verdensmålene til sig, i højere grad øger budgetterne til opkvalificering, forskning og udvikling og dermed har nemmere ved at rekruttere og fastholde medarbejdere. For mens knap halvdelen af alle virksomheder oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde højtuddannet arbejdskraft, er det kun én ud af tre af de verdensmålsfokuserede virksomheder, der har de udfordringer.

»Virksomheder skriger på STEM-kompetencer, og at det nu viser sig, at de virksomheder, som arbejder intensivt med FN’s Verdensmål har nemmere ved at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det ser jeg som endnu et bevis på, at grønne virksomheder er vejen frem. Danmark står rigtig stærkt, når danske arbejdspladser er med til at understøtte verdensmålene - ikke blot i Danmark, men over hele kloden,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Selv om de danske virksomheder, der løfter FN’s Verdensmål, er i fuld sving med selv at implementere dem i deres arbejde, så friholder det ikke politikerne for ansvar, mener Thomas Damkjær Petersen.

»Politikerne skal spille med og turde stille ambitiøse mål og krav for en bæredygtig omstilling af Danmark. Samtidig skal de sikre, at der er de nødvendige midler til den forskning og udvikling, som skal gøre gode ideer til bæredygtige produkter – det er ikke alene til gavn for eksporten og væksten, men også for klimaet og vejen mod en grøn og sund klode,« siger han.

Hvilke af følgende opfatter du på nuværende tidspunkt som barriere(r) for udvikling/vækst i virksomheden?


Kilde: IDA Toplederpanel (N=237), november 2018.

Hvordan vurderer du klimaforandringer i forhold til virksomheden?


Kilde: IDA Toplederpanel (N=188), november 2018.

Vil du lære, hvordan du implementerer FN's Verdensmål? På IDAs kursus Bæredygtig forretningsudvikling bliver du bevidst om, hvilke af FN’s verdensmål netop jeres virksomhed skal arbejde med, og hvordan du sætter processen sikkert i gang. For en ting er sikkert – arbejdet med verdensmålene er en klar konkurrencefordel for din virksomhed – hvis altså I ved, hvordan I implementerer dem korrekt.

Kursus: Bæredygtig forretningsudvikling

Lær at omsætte de mest relevante verdensmål for jer til konkrete indsatser i tråd med din virksomheds strategi og markedsforhold - og bliv fremtidens vindere. 

Læs mere om IDAs kursus Bæredygtig forretningsudvikling.