Modelkontrakt for funktionsdirektører

Funktionsdirektøren er omfattet af funktionær- og ferieloven. Der aftales ofte gunstigere vilkår om løn, opsigelse, fratrædelse og lignende. Du kan benytte IDAs modelkontrakt for funktionsdirektører og finde inspiration til enkelte bestemmelser her.

Ansvar og kompetencer

Funktionsdirektørens ansvar, kompetencer og referenceforhold til den administrerende direktør bør beskrives nøje. IDA anbefaler, at der i et tillæg til direktørkontrakten udarbejdes en stillingsbeskrivelse med en klar beskrivelse af ansvar og kompetencer så der ikke opstår tvivl og usikkerhed om rækkevidden af disse forhold.

  1. Log på Mit IDA for at få en hjælpende hånd til dit CV

    CV-assistenten

  2. Karrieresamtale

    Book en karrieresamtale

Kunde- og konkurrenceklausuler

IDA anbefaler, at du undgår kunde- og/eller konkurrenceklausuler. Kan virksomheden imidlertid godtgøre en berettiget interesse i en sådan klausul, bør du forsøge at begrænse omfanget af klausulen mest muligt. IDA anbefaler, at du søger rådgivning, hvis der er klausul i din direktørkontrakt.

Bonus, aktier og incitamentsprogrammer

Det er sædvanligt, at en del af lønnen er variabel eller præstationsafhængig enten i form af bonusaftale, aktier, warrants eller lignende.

Aftaler om aktier, warrants eller lignende er meget individuelt sammensat og særligt tilpasset den enkelte virksomhed. En aftale, der supplerer den fast løn med bonus eller provision skal være objektiv, veldefineret, nedskreven og realistisk.

IDA anbefaler, at du søger rådgivning, hvis du vil indgå en aftale om bonus, aktier o.lign.

Ferie og frihed

Funktionsdirektører har efter ferieloven ret til 5 ugers ferie og udbetaling af et ferietillæg på 1 procent. Det er almindeligt, at direktører ansættes med ret til en uges ekstra ferie samt et forhøjet ferietillæg. Mere om ferie.

Opsigelse og fratrædelse

En funktionsdirektør med reference til en administrerende direktør og uden det øverste ansvar for den daglige ledelse er omfattet af funktionærloven. Det aftales dog ofte, at opsigelsesvarslet forlænges for begge parter. For funktionsdirektører er der typisk aftalt et opsigelsesvarsel på mellem 6–12 måneder fra selskabets side, mens direktørens opsigelsesvarsel typisk ligger mellem 3-6 måneder.

En funktionsdirektør som opsiges vil typisk blive fritstillet øjeblikkeligt. Det er dog væsentlig, at det i direktørkontrakten sikres, at direktøren har krav på at blive fritstillet. Udover forlænget opsigelsesvarsel aftales typisk en fratrædelsesgodtgørelse på mellem 6-12 måneder i tilfælde af selskabets opsigelse af ansættelsesforholdet.

Det ses ofte, at direktører bliver afskediget i forbindelse med køb, salg og fusion af virksomheder. IDA anbefaler, at du i kontrakten på forhånd tager højde for en fratrædelsesgodtgørelse i sådanne situationer.

IDA fraråder, at der aftales prøvetid i ansættelsesforholdet.

Hent modelkontrakt

Du kan hente IDAs modelkontrakt for funktionsdirektører:

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten