Ansættelseskontrakt for offentligt ansatte

Som offentligt ansat er du ansat efter overenskomst mellem IDA og de offentlige arbejdsgivere. Derfor er de fleste ansættelsesvilkår givet på forhånd. Der er dog enkelte vilkår som aftales individuelt eller på den enkelte arbejdsplads.

Din løn

Du er sikret en centralt aftalt basisløn. Herudover kan - og bør - du have et individuelt tillæg. Det er ikke muligt generelt at sige noget om størrelsen af de individuelle tillæg. Det beror blandt andet på dine erfaringer, faglige og personlige kvalifikationer, stillingens indhold og lønniveauet på den enkelte arbejdsplads.

Det er vigtigt, at du ikke skriver under på din ansættelseskontrakt og ikke siger dit nuværende job op, før lønnen er forhandlet på plads. Det er tillidsrepræsentanten, som skal forhandle og godkende dine tillæg. Hvis der ikke findes en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, skal IDA forhandle og godkende dit tillæg.

Du kan hente inspiration til din løn ved at se nærmere på IDAs lønstatistik, hvor du også kan finde løntal for enkelte kommuner og statsinstitutioner. Herudover kan du beregne din løn på IDAs lønberegner.

 1. Lønberegner

  Tjek din løn (Kræver login)

Din arbejdstid/mødetid

For en fuldtidsstilling er arbejdstiden gennemsnitligt 37 timer om ugen inklusiv frokost. Arbejdstid herudover kan honoreres efter merarbejdsaftalerne. Der kan være indgået en lokal aftale om, hvordan merarbejdsaftalen administreres. Det kan du forhøre dig om hos den lokale tillidsrepræsentant.

Arbejdstidens placering (mødetid) er ligeledes forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads. Derfor bør du tjekke, hvornår din arbejdstid/mødetid er placeret, og om der er indgået lokale aftaler om arbejdstidens placering.

Dit arbejdssted

Dit arbejdssted skal stå i kontrakten. Det skyldes, at der er grænser for, hvor langt væk dit ansættelsessted kan flyttes uden varsel. Det kan blandt andet være relevant, hvis du er ansat i en kommune eller en statsinstitution med flere ansættelsessteder.

Din tiltrædelsesdato

Dato for tiltræden skal stå i din kontrakt. Det har betydning for at kunne udregne dit opsigelsesvarsel.

Minimumskrav til ansættelseskontrakten

Ansættelsesbevisloven fastsætter visse minimumskrav til, hvilke oplysninger der skal fremgå af en ansættelseskontrakt.
Du skal således mindst have oplysninger om følgende 10 punkter:

 1. Kontraktparternes navne og adresser
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Jobbeskrivelse og/eller stillingsbetegnelse
 4. Ansættelsens start
 5. Ansættelsens forventede varighed, medmindre der er tale om tidsubegrænset ansættelse
 6. Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder evt. feriefridage
 7. Parternes opsigelsesvarsler, herunder evt. prøvetid og gensidigt forlænget opsigelsesvarsel
 8. Gældende/aftalt løn samt udbetalingsterminer
 9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
 10. Eventuelle kollektive overenskomster/aftaler

For punkterne 6-9 er en henvisning til fx lov, administrative bestemmelser eller overenskomsten tilstrækkelig.

Oplysningerne i punkterne 1-4 og 8-9 skal fremgå af kontrakten.

Udover disse 10 minimumskrav skal alle øvrige væsentlige vilkår i ansættelsen nævnes i kontrakten.

Oplysninger skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Oplysningerne skal kun gives, hvis du arbejder mindst 8 timer om ugen og i et tidsrum længere end en måned.

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten