Tjenestemand

Hvordan er reglerne for din ansættelsesvilkår, hvis du er ansat som tjenestemand - også i forhold til nye ansættelsesforhold og pension. Hvilke overvejelser bør du tage med i betragtning

Ansættelsen er på prøve i to år. I prøveperioden vil du to gange blive bedømt på din egnethed. Prøvetiden skal være effektiv og forløbe tilfredsstillende.

Efter prøveperioden har både du og arbejdsgiveren et opsigelsesvarsel på tre måneders uanset, hvor længe du har været ansat.

Afskedigelse sker efter helt fast procedure. Hvis det måtte ske, bør du altid kontakte IDA.

 

Nye ansættelsesforhold

Som tjenestemand skal du tåle ændringer i dit ansættelsesforhold i videre omfang end overenskomstansatte.

Du har eksempelvis pligt til at overtage højere eller sideordnet stilling.

 

Pension

Dine pensionsforhold er anderledes end for overenskomstansatte.

Du har en tilsagnspension, hvilket betyder, at din pension udgør en vis procentdel af din slutløn afhængig af din anciennitet som tjenestemand.

Herudover får du supplerende pension af dine tillæg på henholdsvis 18,2 procent i kommuner og 18,3 procent i regioner.

 

Overvejelser

Hvis du overvejer at blive ansat som tjenestemand, bør du primært have fokus på konsekvenserne for din pension.

Er du yngre, og planlægger en lang karriere i det offentlige, kan ansættelse som tjenestemand være en fordel.

Det skyldes, at du får en bedre pension som tjenestemand, hvis du har været ansat i lang tid, og samtidig er rykket op i en højere lønramme.

Agter du derimod at veksle mellem offentlig og privat ansættelse, bør du ansættes på andre vilkår.