Skræddersyet oplæg til jeres virksomhed

IDA tilbyder skræddersyede oplæg til medlemmer på arbejdspladser, som oplever konsekvenserne ved at være ansat i en global kontekst i forandring.

I en global og konstant foranderlig virkelighed stiller det store krav til medarbejdere. De skal både skal være omstillingsparate, men samtidig også stå ansigt til ansigt med en række udfordringer. Det kan fx være at

  • organisationen er blevet opkøbt, og derfor skal medarbejderne pludselig forholde sig til interessenter, som sidder fysisk spredt geografisk.
  • at der kommer en ny udenlandsk ledelse. Det kan være, at medarbejderne skal indgå i nye projektteams på tværs af organisationen og på tværs af kulturer.

Disse forandringer kan afføde en række udfordringer, men de skaber også nye muligheder, som med fordel kan drøftes lokalt på arbejdspladsen.

Tema: Ansat i en international virksomhed

Arbejder du i en international virksomhed? Det kan være udfordrende at samarbejde på tværs af kulturer, sprog og større afstande. 

Find gode råd til til din ansættelse i en international virksomhed.

69 %

af IDAs privatansatte arbejder i en virksomhed, som er en del af en international koncern.

Kilde
Global Employability: En medlemsundersøgelse, 2017

Få IDA ud på jeres arbejdsplads

IDA tilbyder skræddersyede oplæg til medlemmer på arbejdspladser, som oplever konsekvenserne ved at være ansat i en global kontekst i forandring. Det kan være i er en flok IDA-medlemmer, der kunne tænke jer at lave et arrangement for jeres kollegaer. Det kan også være i er organiserede i en virksomhedsgruppe eller akademikerklub (tillidsvalgte) - men det væsentlige er, at i er en gruppe (min. 10 IDA medlemmer), der vil mødes og have inspiration og/eller læring på baggrund af, at i arbejder på et globalt arbejdsmarked.

I finder inspiration til, hvad et sådan oplæg kunne omhandle nedenfor.

  • Hvordan navigerer I effektivt i en foranderlig kontekst, når I ikke har direkte ledelsesmandat?
  • Hvordan opnår I indflydelse og lydhørhed, når interessenterne flytter og projektdeltagerne spredes?
  • Hvad er kultur, og hvordan spiller kulturen ind på samarbejdet i projekter og med udenlandsk ledelse?
  • Hvordan tackler I udfordringer, der opstår når forskellige arbejdskulturer skal samarbejde?
  • Hvad indebærer det at være fagligt organiseret i Danmark, og hvad kan IDA tilbyde internationale ikke-medlemmer?
  • Hvilke muligheder har I for at stå stærkere sammen lokalt, når mange af jeres internationale kolleger ikke er organiserede?

Har I andre behov?

Vi hører gerne fra jer, hvis I oplever andre udfordringer ved at være ansat i en global kontekst, så vi kan sammensætte et oplæg, der matcher jeres lokale behov.

Kontakt IDA

I skal kontakte juridisk konsulent: Stine Lund på slu@ida.dk eller virksomhedskonsulent Stine Schulze på ssc@ida.dk

- hvis I gerne vil booke IDA til at holde et skræddersyet oplæg, der kan inspirere til en debat om, hvordan I imødekommer de problemer og tvivlsspørgsmål, som I oplever ved at være ansat i en global kontekst.