Lønforhold i udlandet

I forbindelse med et forestående arbejdsophold i udlandet er lønnen naturligvis en temmelig afgørende faktor, og desværre er aflønning i udlandet en temmelig diffus størrelse.

Notebog hvor kuglepinden ligger ovenpå og i et tastatur i højre side

Selv om ingeniørlønninger altid ligger i den pæne ende af indkomstskalaen, uanset hvilket land du overvejer, så er der overraskende store forskelle fra land til land, og nogle gange også inden for det samme lands grænser (f.eks. i både Tyskland, UK og USA).

Lønnen er et produkt af almindelige markedsmekanismer, men de dækker over både:

  • erhvervsstruktur
  • konjunkturer
  • befolkningssam-mensætning
  • uddannelsesniveau
  • leveomkostninger
  • indkomstskat

socialt sikringsniveau etc. i arbejdslandet
Det er svært at skabe et præcist overblik over alt dette – også i IDAs udlandsrådgivning.

Det bliver ikke lettere af, at det reelt kun er i Norden, at man har ingeniørfagforeninger som IDA, der hvert år udarbejder valide og lettilgængelige lønstatistikker for naturvidenskabeligt uddannede.

Orienter dig via løn-websites

I nogle lande findes hjemmesider med tilsyneladende valide lønoplysninger og mulighed for betalings-onlinelønvurdering - f.eks. salary.com i USA og lohnspiegel.de i Tyskland.

Disse to sites kan IDAs medlemmer roligt benytte, og fsva. medlemmernes mest almindelige arbejdslande tør IDAs udlandsrådgivning også godt komme med et nogenlunde kvalificeret bud ud fra vores viden om løn, indkomstskat og leveomkostninger i landene.

Men ellers må medlemmerne selv prøve at skaffe søge oplysninger på nettet, blandt kolleger etc. Det er også vigtigt, at lønnen ikke vurderes alene – f.eks. ud fra, om man ville være tilfreds med lønnen i Danmark.

Pensionsbidrag


I mange lande indbetaler arbejdsgiveren pensionsbidrag, der ligger over de 12-16 pct., som en arbejdsgiver og lønmodtager i DK sædvanligvis indbetaler tilsammen. Du kan læse mere om pensionregler og opsparing i udlandet.

I de fleste lande er indkomstskatteprocenten under 35 og leveomkostningerne under 80 pct. af, hvad de er i DK, og så kan man med f.eks. 65 pct. af en dansk løn meget vel have den samme eller en højere levestandard i det nye arbejdsland, end den man kunne forvente i DK.

Hvis du modtager dokumenter i form af:

  • Offer Letters
  • Letters of Intent
  • kontrakter 
  • lønopstillinger (der ofte også beskriver værdien af eventuelle kontante fordele under ansættelsen i udlandet som f.eks. værdi af bohaveflytning, pensionspakke, forsikringspakke, betalt skolegang, hel eller delvis betaling af husleje etc.)

- så upload det i en henvendelse til IDA - så kan vi gennemgå det sammen. 

Skulle der opstå behov for afklaring af skattemæssige spørgsmål, har vi efter en konkret vurdering også mulighed for at henvise dig til IDAs skatte-hotline hos Deloitte.