Barsel for statsansatte

Læs mere om reglerne for barsel for dig, der er statsansat.

 

Barsel for mødre

Før fødslen kan du holde 6 ugers orlov op til din termin. Terminsdatoen indgår i de 6 uger. Føder du før terminen afkortes orloven, ligesom den forlænges hvis du føder efter den planlagte termin. 

Efter fødslen har du ret til 14 ugers fravær med løn, og du har pligt til at afholde 2 uger. 

Retten til fuld løn under barsels- og forældreorlov er betinget af, at din arbejdsgiver kan få udbetalt de fulde dagpenge, som du som mor har ret til i perioden. 

 

Barsel for fædre

Umiddelbart efter fødslen har du ret til 2 ugers fædreorlov med fuld løn. Orloven kan også udskydes til et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen efter aftale med din arbejdsgiver. 

 

Barselsdagpenge

Dine muligheder for at modtage barselsdagpenge eller løn afhænger af, om du er lønmodtager, ledig, selvstændig eller studerende. 

Du kan læse om dine muligheder for at modtage barselsdagpenge hos din a-kasse eller på borger.dk/barsel.