Barsel og pension

Din pensionsopsparing kan blive påvirket, når du er på barsel. Det afgørende er, hvor du er ansat.

 

PrivatansatLink kopieret

Er du privatansat, fortsætter indbetalingen til din arbejdsmarkedpension muligvis ikke, når du går på barsel. Er du på barsel med fuld løn i en periode, vil der automatisk blive indbetalt pension af din løn. 

I de perioder, hvor du derimod modtager barselsdagpenge eller er på ulønnet orlov, er det ikke sikkert, at der bliver indbetalt til din pension. Det vil fremgå af din kontrakt, personalehåndbogen eller din overenskomst. 

 

Kommunalt eller regionalt ansatLink kopieret

Som ansat i en kommune eller region indbetaler din arbejdsgiver både dit eget samt arbejdsgivers pensionsbidrag i den del af orloven, hvor du modtager løn og i den del af orloven, hvor du modtager dagpenge. 

Du kan maksimalt få pensionsbidrag under ulønnet orlov i 20 uger. Har du valgt at forlænge din forældreorlov med 8 eller 14 uger med nedsatte dagpenge, vil du få et forholdsmæssigt nedsat pensionsbidrag. 

 

StatsansatLink kopieret

Er du ansat i staten, indbetaler din arbejdsgiver både dit eget samt arbejdsgivers pensionsbidrag under hele orloven, uanset om du modtager løn eller dagpenge.

Har du valgt at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 eller 14 uger, har du ikke ret til pensionsbidrag i den forlængede del af orloven.