Tilbage fra barsel

For mange er det en stor omvæltning at skulle være forælder og medarbejdere samtidig. For eksempel er det slut med at blive hængende et par timer ekstra på jobbet for at gøre en opgave færdig.

Undersøg hvilke muligheder der er for at få en blød start 

Det kan være en brat overgang at skulle tilbage på jobbet efter barslen, og derfor kan det være en god ide at undersøge, om du har noget barsel til overs, som du kan sprede ud. Det kan være i form af en ugentlig fridag eller muligheden for at gå tidligt i en periode. 

Derudover er det vigtigt, at dig og din partner fordeler pligterne mellem jer på en hensigtsmæssig måde. Det kan være en god start på dit arbejde, hvis du ved, at der stadig er ro på hjemmefronten, og at du ikke fra dag ét både skal hente og aflevere.  

Din partner skal selv undersøge, hvilke muligheder der er for orlov, og så skal I huske at varsle det inden 8 uger efter fødslen. 

Barns sygdom 

Alle børn bliver syge, især i den første tid i vuggestuen kan man i perioder føle, at man er mere fraværende end til stede på arbejdet. Det giver de fleste forældre dårlig samvittighed over for kollegerne og arbejdspladsen. Derfor er det en rigtig god idé, at forberede, hvordan I skal håndtere barnets sygdom i jeres familie. 

Tal med din partner om, hvordan I håndterer det indbyrdes og lav en plan for, hvordan I deler barnets sygedage mellem jer. Undgå at stå på morgenen, hvor barnet blevet sygt, og diskutere hvis møde, der er vigtigst den dag. 

Tal med din chef. Lav en aftale om hvordan du bedst muligt passer dit arbejde i de perioder, I er ramt af barns sygdom. 

Spørg dine kolleger hvordan de håndterer det. Der er altid nogen, der har prøvet det før. Spørg dine kolleger om gode råd om hvordan man kommer igennem de første par år med ”vuggestuepest”. 

Løbende feedback fra chefen 

Aftal et par møder med din chef i løbet af de første måneder hvor du er tilbage fra barsel. Her kan I tale om, hvordan du er faldet til på arbejdet igen: Er det relevante opgaver, du bliver stillet? Bliver du udfordret nok? For meget? Og kan du få dit arbejdsliv til at hænge sammen med dit privatliv som forældre? 

Jo mere åbent I kan tale om dette, des mere sandsynligt er det også, at I sammen kan finde løsninger på eventuelle udfordringer og få foretaget de rette justeringer. 

Dyrk og styrk dine relationer 

Det er ikke nok at præstere godt, når man kommer tilbage på jobbet. Det er også vigtigt, at du får plejet dine relationer til kollegerne. Det kan kræve lidt indsats at komme tilbage i jargonen på arbejdet - hvad er der sket siden du tog på barsel? Hvem har fået hvilke opgaver nu? Og hvad er der sket i dine kollegers liv, mens du har passet baby derhjemme?  

Studier viser, at indholdsrige opgaver kombineret med fortrolighed med en eller flere kolleger giver en høj arbejdstilfredshed. Derfor er det vigtigt også at have fokus på at genopbygge relationerne til dine kolleger.

  1. Nyhedsbrevet

    Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et godt arbejdsliv.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her