Barselsregler for selvstændige

Som selvstændig har du ret til barsel og orlov, når du skal være mor eller far, og i den forbindelse kan du muligvis få barselsdagpenge.

Selvstændig på barsel

Som selvstændig er din barsel delt op i fire faser: 

 • Graviditetsorlov til moren 4 uger før forventet fødsel 
 • Barselsorlov til moren i 14 uger efter fødslen 
 • Fædreorlov i 2 uger inden 14 dage efter barnets fødsel 
 • Forældreorlov i 32 uger, som forældrene kan dele 

Krav for at få barselsdagpenge

Opfylder du reglerne for, hvor meget du skal have arbejdet før din barsel, kan du som selvstændig få dagpenge. Reglerne er, at du kan få barselspenge, hvis de følgende punkter er opfyldt: 

 • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder, før du går på barsel
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov 
 • Du har arbejdet minimum 18,5 time om ugen i din virksomhed 
 • Du har overskud i din virksomhed 
 • Du har dagligt fysisk samvær med dit barn under din barsel 

Økonomi for selvstændige på barsel

Hvis du opfylder kravene til at få barselsdagpenge kan du få udbetalt barselsdagpenge. Hvor meget du kan få i barselsdagpenge afhænger af, hvor meget du har tjent i din virksomhed og andre faktorer. Du kan læse mere om beløbsgrænser mv. her.

Du kan ingen barselsdagpenge få, hvis der intet overskud er, og du ikke har tegnet en forsikring.

Udover barselsdagpenge kan du nu som selvstændig få refusion fra barsel.dk på samme måde som private arbejdsgivere. Barsel.dk er en fælles udligningsordning, som alle private arbejdsgivere indbetaler til, hvis ikke de er med i en overenskomstfastsat udligningsordning. Her kan man via ordningen få refusion i forbindelse med barsel.

Selvstændige skal indbetale til ordningen fra oktober 2021, når årsopgørelserne for 2020 ligger klar. Men retten til kompensation får du som selvstændig allerede fra 1. januar 2021. Af tekniske årsager vil de første måneders kompensation kunne blive udbetalt i april 2021. Du kan læse meget mere om vilkår og beløb osv. her.

Sygeforsikring for ekstra dækning

Har du købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før, du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats, uanset hvor meget du har tjent.  

Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du med forsikringen også få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats fra det tidspunkt, hvor karensperioden udløber. 

Du køber forsikringen gennem Udbetaling Danmark. 

Barsel og forsikring

Som kommende forældre siger du og din partner goddag til en verden fuld af kærlighed og glæde. På samme tid er din graviditet også forbundet med en masse ting, I skal tage stilling til.

Læs mere om barsel

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
 • Arbejdsvilkår
 • Gode råd
 • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her