Corona, ph.d og andre tidsbegrænsede forskerstillinger

Er du blevet forsinket med din ph.d. på grund af corona? Så er der godt nyt på vej til dig.

Jeg er blevet forsinket med min ph.d pga corona. Hvad kan jeg gøre?
Hvis du er blevet forsinket i din ph.d pga corona, har du mulighed for at aftale en forlængelse af din ansættelse og afleveringsfrist. 
 
IDA har sammen med de øvrige akademikerorganisationer indgået aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om, at arbejdsgiverne kan forlænge ansættelser i uddannelsesstillinger eller midlertidige forskerstillinger, hvis der er opstået forlængelser som følge af hjemsendelser. Det betyder, at fx ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter efter en konkret og individuel vurdering kan få forlænget sin ansættelse med den tid, man har været hjemsendt eller i særlige tilfælde længere. Samtidig flytter Uddannelses- og Forskningsministeriet bedømmelsesfristerne for fx adjunkter, så de ansatte får den fornødne tid til at leve op til bedømmelseskravene. 
 
Aftalen dækker
  • ansatte i tidsbegrænsede uddannelsesstillinger (ph.d.-studerende og adjunkter/forskere)
  • øvrige tidsbegrænsede forskerstillinger (postdocs og videnskabelige assistenter) ved universiteterne, Det kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding samt sektorforskningsinstitutioner.
  • adjunkter ansat ved professionshøjskoler, erhvervsakademier, Medie- og Journalisthøjskolen og maritime uddannelsesinstitutioner. 
Du skal tage kontakt til din studievejleder, hvis det er relevant. 
 
IDA skal understrege, at forlængelse alene kan ske efter aftale og efter en konkret og individuel vurdering. Du skal derfor kunne dokumentere og redegøre for, at din forsinkelse skyldes corona. Det kan være, fordi du er hjemsendt, eller fordi du ikke har kunne tage på feltrejse eller at laboratoriet har været lukket etc.

Folketinget har i oktober 2020 afsat i alt 18 mio. kr. til medfinansiering af de ph.d.-forløb, som universiteterne efter en konkret, individuel vurdering beslutter at forlænge som følge af restriktioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Uddannelses- og forskningsministeren udmønter midlerne på grundlag af indmeldinger fra universiteterne. 

 

Aftale og notat

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Hent aftale

Forlængelse af ansættelse: hent notat